Hoe ervaren jongeren de coronacrisis?

20 mei 2020

(Foto Angeline Swinkels)

Premier Mark Rutte heeft kinderen en jongeren opgeroepen om mee te denken over de coronamaatregelen. Dat deed hij in de persconferentie van 19 mei.

In regio Hart van Brabant worden jongeren al actief betrokken. In april is bijvoorbeeld vanuit het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd aan 140 kinderen en jongeren gevraagd hoe zij de coronacrisis ervaren. Op de site rijksoverheid.nl staat de tekst van de persconferentie met de oproep van minister president Mark Rutte om mee te denken.

Ervaringen


De crisis roept bij veel jongeren negatieve gevoelens op. Er is sprake van onzekerheid en angst: hoe lang gaat deze periode aanhouden en wat voor invloed zal het hebben op mijn studie? Je wordt constant met corona geconfronteerd. Ik word gek van alle cijfers, feiten, fabels en de overload van de media. En er is eenzaamheid en verveling: Vrijwel alle sociale contacten vallen weg. Ik weet ook niet of anderen nog wel contact willen of durven hebben met mij. Ik weet echt niet hoe ik mijn tijd moet vullen of indelen. Ik kan niet naar stage, niet naar school, ik kan niets.

Een deel van de jongeren meldt ook positieve gevoelens. Zoals meer rust: Door het coronavirus heb ik voor het eerst sinds maanden de tijd om echt rust te pakken. Ik heb weer tijd om dingen voor mezelf te ondernemen en minder last van FOMO (Fear Of Missing Out). En meer verbinding: Mensen raken verbonden door deze tijd. Mensen letten op elkaar en zorgen goed voor elkaar.