Huishoudens krijgen Energietoeslag eind april

12 april 2022

Ruim 11.000 Tilburgse huishoudens krijgen vanaf 28 april automatisch de Energietoeslag van 800 euro op hun rekening. Ze krijgen hier eind april een brief over.

Een vrouwenhand draait aan de thermostaat

(Foto: Jimke Joling)

Huishoudens die ook recht hebben op de toeslag maar daarover geen brief krijgen, kunnen de energietoeslag vanaf 3 mei aanvragen. Met het extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. Huishoudens met een bijstandsuitkering kregen eerder al 200 euro. Zij ontvangen eind april de overgebleven 600 euro.

Wie ontvangt de Energietoeslag automatisch?

De energietoeslag is voor huishoudens:

  • Met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz uitkering;
  • Die recht hebben op de Meedoenregeling in 2022;
  • Die een AIO-uitkering krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Van de groep met de AIO-uitkering krijgt de gemeente persoonsgegevens via het Inlichtingenbureau. Zodra die gegevens binnen zijn, krijgen deze huishoudens de Energietoeslag ook automatisch op de rekening. Van zo’n 4.000 huishoudens die de Meedoenregeling krijgen, heeft de gemeente geen bankrekeningnummer. Zij ontvangen een brief waarin de gemeente vraagt om aanvullende gegevens zodat we de toeslag naar hen over kunnen maken. Huishoudens ontvangen één toeslag per adres.

Zelf aanvragen

Huishoudens die begin mei geen brief ontvingen, kunnen de toeslag vanaf 3 mei aanvragen via de pagina 'energietoeslag' op deze site. De gemeente volgt hierbij de richtlijnen van het Rijk. Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, kunnen de Energietoeslag aanvragen. De gemeente kijkt niet naar het vermogen. Kijk op de pagina 'energietoeslag' voor de inkomensgrens. Dit geldt bijvoorbeeld voor huishoudens die (parttime) werken met een minimum inkomen, huishoudens met een uitkering van UWV of AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen.

Tilburg wacht niet langer op de landelijke wetswijziging en middelen vanuit het Rijk en start met het uitbetalen van de toeslag aan huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad besloten. “Veel Tilburgse huishoudens hebben moeite om het hoofd boven water te houden door de enorm stijgende energieprijzen. Huishoudens die bekend zijn bij ons en recht hebben op de toeslag, krijgen het geld vanaf 28 april automatisch op hun rekening. We weten dat veel meer huishoudens recht hebben op de Energietoeslag. Alleen daar hebben wij geen gegevens van. Zij kunnen de toeslag vanaf 3 mei zelf bij ons aanvragen”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid).

Geen gevolgen voor andere toeslagen

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Maatwerkoplossing bij noodgevallen

De regels vanuit het Rijk zijn nu bekend. Jongeren tot 21 jaar, studenten, dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige Energietoeslag. De gemeente gaf in maart 200 euro aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Iedereen mag die 200 euro houden, ook als nu blijkt dat ze geen recht hebben op 600 euro aanvulling. Wie zelfstandig woont en in de financiële problemen komt door de hogere energiekosten, heeft misschien toch recht op de (aanvullende) energietoeslag of een bijdrage uit het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF).

“We zien dat veel huishoudens met een laag inkomen in de acute financiële problemen komen door de hoge energiekosten. We willen voorkomen dat zij geconfronteerd worden met schulden en bieden daarom maatwerk in noodgevallen”, aldus Esmah Lahlah. ’”Wie nu al tegen financiële problemen aanloopt, roep ik met klem op om zelf al contact op te nemen met Schuldhulpverlening.”