Hulp bij (dreigend) baanverlies

08 april 2021
Een vrouw bewerkt hout op een werkbank

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant kent sinds kort een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Dit team geeft extra ondersteuning aan mensen die door de coronacrisis hun werk verloren of dreigen te verliezen. 

Door de coronacrisis lopen nog meer inwoners de kans op baanverlies. Het UWV, de gemeente of vakbond kan hen ondersteunen bij het vinden van ander of nieuw werk. Maar juist nu kunnen sommige mensen wel wat extra hulp gebruiken. Denk aan de werknemer die het solliciteren is verleerd, omdat hij of zij dit al lang niet meer gedaan heeft. Of aan de ZZP-er die (om)scholing nodig heeft voor de nieuwe baan die langskomt. Voor deze mensen is er nu het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, dat ook al hulp kan bieden voordat iemand in een uitkering belandt.

Professionele begeleiding

Het RMT geeft persoonlijke, intensieve en onafhankelijke hulp en begeleiding bij het vinden van werk. Samen met de deelnemer wordt bekeken wat er nodig is en wordt een persoonlijk plan opgesteld. Zo nodig regelt de begeleider van het RMT extra voorzieningen, zoals testen, onderzoeken, loopbaanactiviteiten of scholing. De deelnemer houdt zelf altijd de regie over wat er gebeurt. Hij/zij betaalt niets voor de extra begeleiding, maar moet wel gemotiveerd zijn om met het plan aan de slag te gaan.

Samenwerking

In het RMT Midden-Brabant werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met vele andere partners uit de regio. "We vinden het belangrijk om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Arbeidsparticipatie). "Vooral in deze coronacrisis is extra hulp daarbij soms echt nodig. Ik ben dan ook blij dat we in deze regio de handen zo snel ineen hebben kunnen slaan. Met al onze verschillende expertises kunnen we snel goede, extra ondersteuning op maat bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Het maakt daarbij niet uit waar je je vraag stelt; overal in de regio krijg je dezelfde dienstverlening.”
Vanaf juli 2021 moet in iedere arbeidsmarktregio in Nederland een mobiliteitsteam werken. Het is een van de maatregelen uit het sociaal corona-pakket van het kabinet. 
 
Kijk voor meer informatie op de website rmtmiddenbrabant.nl