Ideeën om de stad schoner te maken

16 januari 2020
Een hoop zwerfafval in het groen

Zwerfafval in en rond de stad wordt een steeds groter probleem, ook in Tilburg. De gemeente wil samen met de inwoners de stad schoner maken. Daarvoor is geld beschikbaar.

Het gaat om ideeën die inwoners zelf of samen met anderen gaan uitvoeren. Inwoners die ideeën hebben voor een schoner Tilburg, kunnen die tot 15 februari indienen bij de gemeente. De gemeente zet zich iedere dag in om de stad schoon te houden. Ook de vele vrijwilligers helpen daaraan mee. Een schone stad is iets wat de gemeente niet alleen voor elkaar kan krijgen. Dat doen we samen. Er zijn genoeg mensen in de stad die zich willen inzetten en goede ideeën hebben om zwerfval te voorkomen, te verminderen of te verwijderen. Naar die ideeën is de gemeente op zoek. Hier is subsidiegeld voor beschikbaar. Inwoners die een goed idee hebben dat bijdraagt aan een schoner Tilburg kunnen dit melden. Individuele en groepsacties zijn welkom. Ook bedrijven, verenigingen of wijkraden kunnen een idee indienen (met uitzondering van aannemers die al voor de gemeente werken in het kader van zwerfafval). Insturen kan tot 15 februari via de pagina Tilburg Schoon op deze website. Denk gerust groter dan je eigen straat. Met elkaar zorgen we voor een schoon en leefbaar Tilburg.

Reactie

Inwoners die een idee sturen, krijgen binnen twee weken een reactie. Als een idee is goedgekeurd en het budget wordt toegekend, dan moet de actie in 2020 worden uitgevoerd.