logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

IJpelareweg afgesloten vanwege werk aan riool

14 juni 2024

Een deel van de IJpelareweg in Tilburg is afgesloten, omdat er herstelwerkzaamheden aan rioleringsbuizen worden uitgevoerd. De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken. Voor fietsers is een omleidingsroute aangegeven.

De langdurige regenval heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterstand in Tilburg, net als in de rest van Nederland, uitzonderlijk hoog is. Als gevolg van die hoge grondwaterstand zijn lekkages ontstaan in de transportleidingen bij de IJpelareweg. Door deze leidingen stroomt het rioolwater van Tilburg naar de verderop gelegen rioolwaterzuivering (RWZI). Door de lekkages komt er grondwater en zand in de leidingen, die daardoor verzakken. Dit wordt nu met spoed hersteld met tijdelijke maatregelen, om verdere schade te voorkomen. 

Voor het permanent herstellen van de buizen zijn nieuwe rioolbuizen en inspectieputten besteld.  Door de langere levertijd van deze materialen, worden deze werkzaamheden naar verwachting in september uitgevoerd.

Gebruikers van nabijgelegen percelen zijn geïnformeerd over de situatie.