IKNL publiceert Kankeratlas

17 januari 2023

Sinds 17 januari is een website online waarop inwoners kunnen zien of een bepaalde vorm van kanker naar verwachting minder, evenveel of meer voorkomt in hun regio dan landelijk. De gegevens staan in de zogenoemde Kankeratlas op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Screenshot van de Kankeratlas

De site is een initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De cijfers gaan over de periode 2011 t/m 2020. In Tilburg zijn de cijfers over longkanker hoger dan het landelijk gemiddelde.

Aanpakken

Ondanks dat het beeld dat de kankeratlas schetst voor de regio en meer specifiek de gemeente Tilburg laat zien, niet geheel nieuw is, vindt de gemeente de cijfers alarmerend. De cijfers rondom longkanker in Tilburg versterken de noodzaak om hier samen met partners, industrie en inwoners wat aan te doen. Het vraagt om het nader bestuderen en duiden van de cijfers en onderzoeken hoe, waar en met wie we het naar de toekomst toe nog beter kunnen en moeten doen.

Gezondere leefomgeving

De Kankeratlas biedt GGD’en en gemeenten op basis van data in elk geval een extra onderbouwing bij het vormgeven van het regionale zorg- en preventiebeleid, om zo de ongelijkheid in kankerzorg in heel Nederland terug te brengen. En ervoor te zorgen dat de gezondheid en de leefomgeving van onze inwoners verbetert.

Op sommige gebieden hebben inwoners zelf invloed op hun gezondheid: gezond eten, wel of niet roken en drinken, aantal uren slaap en beweging, etc. Op andere terreinen kunnen overheden zoals de gemeente of de GGD wat betekenen: zorgen voor goede informatie en het mogelijk maken van bewuste leefstijlkeuzes, advies van consultatiebureaus, aanbod van een HPV prik, aanbod sportkantines, rookverboden, etc. En tot slot is er een aantal factoren waarop niemand invloed heeft (erfelijkheid, diabetes type 1, etc).

De gemeente voelt, samen met de GGD Hart van Brabant, een belangrijke verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan preventie, gezondheidsbevordering en een gezonde leefomgeving. Vanuit die rol willen als gemeente onze inwoners helpen bij het maken en van gezonde en vooral bewuste keuzes. Dat doen we op allerlei manieren en waar mogelijk samen met anderen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • De gemeente zorgt ervoor, samen met Contour de Twern, dat de wijkcentra in de gemeente een breed aanbod hebben waar de gezonde keuze een logische is.
  • De gemeente zet actief in op het vergroenen en verduurzamen van onze stad wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.
  • De gemeente informeert inwoners actief over de negatieve effecten op de luchtkwaliteit als het bijvoorbeeld gaat om houtstook.
  • Rookvrije omgeving: door het rookvrij maken van de gemeentelijke gebouwen en de sportaccommodaties en grote speeltuinen dragen we bij aan een gezonde leefomgeving. Ook alle wijkcentra zijn rookvrij gemaakt, er is een start gemaakt met rookvrije huisartsenzorg, deelname aan onderzoek naar hoe het sociaal domein betrokken kan worden in een stoppen met roken aanpak.

Het effect van deze inspanningen is niet altijd te herleiden naar specifieke acties of maatregelen en het vraagt om een lange adem. Maar de gemeente ziet wel resultaat. Zo is het percentage rokers in Tilburg in de leeftijdsgroep 19-65 jaar van 24 naar 19 procent is gedaald in de afgelopen vijf jaar.