Indische en Molukse mantelzorgers beter ondersteunen

25 april 2022
Start van het initiatief Liefdevolle Plicht

‘Liefdevolle Plicht’ is een initiatief om de ondersteuning van mantelzorgers met een Nederlands-Indische achtergrond te verbeteren. Het gaat om een proef waaraan 3 gemeenten, waaronder Tilburg, meedoen.

Het initiatief komt van MantelzorgNL, Stichting Pelita en de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO). Vorige week was de start van het landelijke project Liefdevolle Plicht in Rumah Kita in Wageningen, een verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen.

Niet alle zorg- en welzijnsprofessionals zijn goed op de hoogte van de specifieke context en de cultuur van mensen met een Nederlands-Indische achtergrond.

Ervaringen delen

De proef loopt tot eind 2023. Tilburg deelt de ervaringen daarna met andere gemeenten. Het doel is dat Indische en Molukse mantelzorgers beter voor zichzelf zorgen en beter weten waar ze passende mantelzorgondersteuning kunnen vinden. De komende maanden wordt eerst gekeken om hoeveel mantelzorgers het gaat en waar ze behoefte aan hebben.   

Zichtbaarder worden

“Deze groep moet zichtbaarder worden”, aldus Bonnie Joosten, manager dienstverlening van Stichting Pelita. "We komen uit een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat we voor de familie zorgen. Dat is de mooie kant ervan. Maar omdat het om familie gaat, zal men niet snel zeggen dat het soms ook teveel wordt. Laat staan om hulp vragen aan anderen. Met het risico dat mantelzorgers overbelast raken.”

Stephan Steverink, programmamanager Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg (GGoud) van de gemeente Tilburg: “De noodzaak om deze groep mantelzorgers zichtbaar te maken is groot. De komende 2 decennia krijgen we te maken met een dubbele vergrijzing, ook van een grote groep Indische en Molukse ouderen. We moeten daar als stad en als partners in de wijken op voorbereid zijn en kunnen herkennen wat de specifieke vragen om ondersteuning zijn.”
 

Tijdens de kick-off werd de website van het project ‘Liefdevolle plicht’ gepresenteerd. Dit is de de plek waar mantelzorgers, professionals en ouderenorganisaties informatie kunnen vinden over de actuele ontwikkelingen rondom dit project.

Wilt u meer weten over het Tilburgse programma GGoud?  Kijk dan op tilburg.nl/ggoud.