Informatieplicht energiebesparing

01 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de landelijke informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die veel energie verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen.

Elk bedrijf dat valt onder de energiebesparingsplicht, moet zich hiervoor verantwoorden. Deze bedrijven hebben een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. De maatregel vloeit voort uit de Wet Milieubeheer. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) geeft advies en voert controles uit in opdracht van de gemeente.

Grote ondernemingen moeten voldoen aan de Europese Energy-Efficiency-Directive (EED). Deze richtlijn verplicht bedrijven om elke vier jaar inzichtelijk te maken hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze dat kunnen verminderen. Voor sommige bedrijven gelden bijzondere verplichtingen vanuit hun omgevingsvergunning. Meer informatie op de site van de Omgevingsdienst.