Inwoners die willen vertellen over hun koloniaal verleden

17 januari 2023

De gemeente is op zoek naar inwoners uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië, de Molukken, Suriname of de Caribische eilanden die hun verhaal willen vertellen. Het KITVL doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar de koloniale en postkoloniale geschiedenis van de gemeente Tilburg.

Enkele betrokkenen bij onderzoek naar koloniaal verleden Tilburg

(Foto: Maria van der Heyden)

Ook als uw familie uit deze landen komt, hoort  de gemeente daar graag meer over. KITVL is het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Het onderzoek dat dit instituut doet, gebeurt in nauwe samenwerking met lokale organisaties en betrokkenen vanuit de diverse gemeenschappen. Dit onderzoek is belangrijk omdat bewustwording, herkenning en erkenning van het koloniaal verleden bijdragen aan het streven naar een inclusieve stad voor iedereen.

Ervaringsverhalen

De afgelopen periode startte KITLV met archiefonderzoek naar de verbanden tussen Tilburg en de Nederlandse koloniale gebieden. De komende tijd wordt het onderzoek uitgebreid met (post)koloniale ervaringsverhalen van Tilburgse inwoners.

Aanmelden verhaal

Wilt u graag uw verhaal of dat van uw familie vertellen? Stuur dan een e-mail naar inclusie@tilburg.nl. De interviews vinden plaats in februari en maart. U krijgt meer informatie via de mail. Ook voor vragen kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.

Aanmelden interviews

Naast inwoners die graag hun verhaal vertellen, zoekt het instituut ook mensen die de interviews willen afnemen. Hiervoor worden trainingen gegeven op zaterdag 21 of zaterdag 28 januari. Heeft u affiniteit met het onderwerp en wilt u meewerken? Stuur dan een mail naar inclusie@tilburg.nl en geef aan welke trainingsdatum het beste uitkomt. Dan ontvangt u een uitnodiging met meer informatie.