Jongeren met problemen kiezen zelf hun mentor: JIM

07 april 2021
Jongeren in het Spoorpark

(Foto Regio Hart van Brabant)

Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En hoe voorkomen we daarmee dat een jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die vragen spelen in veel gemeenten. In Regio Hart van Brabant start een pilot met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.

Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg) en Gerrit Overmans (wethouder Hilvarenbeek)  van de Bestuurscommissie Jeugd van Regio Hart van Brabant, zijn enthousiast.

Marcelle Hendrickx: “Bij de JIM-aanpak kiest een jongere zélf iemand uit zijn netwerk als mentor. Bijvoorbeeld een oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van de basisschool, een goede vriend. Een JIM is meer dan een buddy of een maatje. Het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en meebeslist, die door de jongere als ondersteunend ervaren wordt, en die zij aan zij staat met de hulpverlener. De JIM-aanpak is voor jongeren simpel en prettig; voor de hulpverlening en voor de meeste gemeenten is het een cultuurverandering.”

Zelf analyse en plan

In de klassieke werkwijze maakt een hulpverlener eerst zelf een analyse en een plan, en betrekt daarna pas het netwerk erbij. Bij de JIM-aanpak is de eerste vraag: ‘Ik heb iemand nodig die jij nu al kent en vertrouwt; iemand die van het begin af aan met ons mee gaat denken wat nodig is’.

Gerrit Overmans legt uit dat het in het begin meer tijd kost, maar zeker de moeite waard is. “Je moet medewerkers trainen in hoe ze JIM’s het best kunnen ondersteunen en je moet JIM’s zoeken. Maar het maakt de jongeren en hun omgeving uiteindelijk sterker. Ze gaan hun eigen netwerk inschakelen en komen niet of minder vaak terug in de hulpverlening. De JIM-aanpak heeft zich landelijk bewezen, en in Hilvarenbeek hebben we al ervaring met een soortgelijke aanpak binnen positief jeugdbeleid. Het maakt de zorg persoonlijker, efficiënter en duurzamer. Het eigen netwerk is immers vaak blijvend, terwijl hulpverleners maar een tijdje deel uitmaken van het leven een jongere.”

Proef Regio Hart van Brabant

Op dit moment worden in de Regio Hart van Brabant professionals opgeleid die de door jongeren zelf gekozen mentoren gaan begeleiden. De proef (pilot) start voor de zomer 2021. Vier grote zorgaanbieders werken mee, en ook twee wijkteams en Jeugdbescherming Brabant. Op 7 april hebben zij dat afgesproken tijdens een bestuurlijk overleg.