Kindcentrum Stappegoor open vanaf september

12 februari 2021
De plek in Stappegoor waar de noodlokalen komen

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Het nieuwe kindcentrum WillemsPoort in Stappegoor opent al in september. De basisschool en buitenschoolse opvang (BSO) starten in een tijdelijk schoolgebouw. Op het grasveld tussen de tennisvelden van TC Stappegoor en de atletiekbaan van Attila komen enkele noodlokalen. De tijdelijke voorziening is waarschijnlijk zo’n 1,5 jaar in gebruik.

Daarna verhuist het kindcentrum naar het nieuwe gebouw op het kazerneterrein van de Willem II kazerne. Hiervoor wordt een van de kazernegebouwen ingrijpend verbouwd.

Willemsbuiten

In de buurt Willemsbuiten zijn de afgelopen jaren veel eengezinswoningen gebouwd. Kinderen uit deze buurt gaan nu naar basisscholen buiten de wijk. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen naar een school gaan in de eigen wijk. De nieuwbouw van het kindcentrum op het terrein van de Willem II kazerne is waarschijnlijk begin 2023 klaar, maar halverwege het schooljaar starten is vaak lastig te organiseren. De gemeente heeft daarom besloten te investeren in een tijdelijke locatie die komend schooljaar al open kan. 

Wethouder Marcelle Hendrickx (onderwijs): "We vinden het belangrijk dat kinderen dicht bij huis naar school kunnen. De nieuwbouw in het kazernegebouw is waarschijnlijk begin 2023 klaar, maar halverwege het schooljaar starten met een school is lastig te organiseren. We krijgen nu al regelmatig vragen van ouders uit de buurt over de start van de school. Vandaar ons besluit om nu te investeren in een tijdelijke schoollocatie die komend schooljaar al open kan. Dat doen we in combinatie met buitenschoolse opvang. Dat past in ons beleid, waar we inzetten op verdere ontwikkeling van kindcentra waarbij onderwijs en straks ook peutervoorzieningen hand in hand gaan."

Het schoolbestuur Xpect Primair verwacht voldoende belangstelling om in september te starten met 2 of 3 groepen voor kinderen tot 9 jaar (groep 1 t/m 5). De samenstelling van de klassen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ook de buitenschoolse opvang wordt ingericht voor kinderen van groep 1 t/m 5. Binnenkort informeren Xpect Primair en opvangpartner Humankind geïnteresseerde ouders via xpectprimair.nl.

De komende maanden start Xpect Primair met de voorbereidingen voor de komst van het tijdelijke schoolgebouw. De beoogde locatie is voor fietsers vanuit Willemsbuiten goed te bereiken via het fietspad langs de atletiekbaan. Voor autoverkeer is de locatie bereikbaar via de weg achter de Ireen Wustbaan. De tijdelijke locatie is tot uiterlijk juli 2023 te gebruiken.