Koninklijke onderscheiding voor dhr. Hirsch Ballin

16 mei 2022

Dhr. Ernst Hirsch Ballin ontving vrijdag 13 mei een Koninklijke onderscheiding. Hij werd bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Weterings reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het afscheid van de heer Hirsch Ballin als universiteitshoogleraar bij Tilburg University.

Koninklijke onderscheiding voor dhr. Hirsch Ballin

(Foto: Joris Buijs)

Ernst Hirsch Ballin (71) heeft steeds zijn grote wetenschappelijke kwaliteiten dienstbaar gemaakt aan de samenleving en aan het oplossen of bespreekbaar maken van urgente maatschappelijke kwesties. Hij is, buiten onderbrekingen voor zijn werk bij de Raad van State, ministerschappen, en vele maatschappelijke en wetenschappelijke functies, sinds 1981 als hoogleraar aan Tilburg University verbonden. In die jaren is hij
van grote betekenis geweest voor de universiteit.

Bestuurskunde

Als voorzitter van de vakgroep stond hij in Tilburg aan de basis van onderwijs en onderzoek op het terrein van de bestuurskunde in de juridische faculteit. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Behalve als docent, heeft hij ook op bestuurlijk niveau de relaties tussen Tilburg University en de NSOB steeds gestimuleerd en gesteund.

De heer Hirsch Ballin had en heeft een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies binnen diverse organisaties in de politiek, openbaar bestuur en daarbuiten. Zo is hij sinds 2014 lid van de Wetenschappelijk Raad voor de Regering en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het WRR-rapport over migratiediversiteit. Daarnaast is hij sinds 2014 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Instituut GAK. Het wetenschappelijk programma van dit instituut is de afgelopen jaren wezenlijk vernieuwd en fors in omvang toegenomen. Dit is in belangrijke mate aan de bijdrage van de heer Hirsch Ballin te danken. 

Sinds 2011 is de heer Hirsch Ballin ook voorzitter van de Anne Frank Stichting Amsterdam. In het verleden was hij zes jaar lang voorzitter van de Raad van Toezicht van het T.M.C. Asser Instituut en onlangs heeft hij na acht jaar zijn voorzittersfunctie neergelegd van het bestuur van de Achmea Foundation.

Bevordering

De heer Hirsch Ballin werd op 6 oktober 1994 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij gelegenheid van zijn afscheid als minister van Justitie en op 3 december 2010 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij zijn afscheid als minister van Justitie. Zijn brede inzet voor de samenleving in de jaren na de laatste benoeming is voor Koning Willem Alexander aanleiding geweest de heer Hirsch Ballin te bevorderen tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.