Koninklijke onderscheiding voor Evelien Zweekhorst-Wansink

21 april 2021
Mevrouw Evelien Zweekhorst ontvangt een koninklijke onderscheiding

(Foto: Joris Buijs)

Evelien Zweekhorst uit Tilburg is 21 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder andere voor haar jarenlange vrijwillige inzet als pleegouder bij de crisisopvang van Sterk Huis Pleegzorg. Mevrouw Zweekhorst kreeg de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marcelle Hendrickx.

Evelien Zweekhorst (55) is sinds 2004 actief als pleegouder van baby’s bij de crisisopvang van Sterk Huis. Ze heeft de afgelopen 17 jaar ruim 40 baby’s opgevangen, die uit een crisissituatie kwamen. De baby’s verblijven over het algemeen enkele maanden bij haar tot het moment dat ze verantwoord kunnen worden overgedragen naar een vervolgplek of de ouders. Behalve de crisisopvang voor baby’s houdt zij zich bezig met een belangengroep voor pleegouders; Pleegouders Ontmoeten Pleegouders (POP). Daarnaast is zij sinds 13 jaar STAP-trainer en leidt zij aspirant-pleegouders op.

Buiten haar werk in de pleegzorg is mevrouw Zweekhorst op meer terreinen vrijwillig actief. Zo is zij sinds 2010 bestuurslid voor de parochie Peerke Donders en lid van de vormselwerkgroep en werkgroep gezinsviering van de Lucaskerk. Voor het Reumafonds en de actie Kinderhulp vanuit Sterk Huis is zij collectant en coördinator van de collectes in de Reeshof. In het verleden hield zij 7 jaar lang de ledenadministratie bij van voetbalvereniging TSV Gudok, waar zij tevens als coördinator alles regelde voor de jongste leden van de vereniging.