Koninklijke onderscheiding voor Riet van de Camp

21 november 2021
Mevrouw Van de Camp en wethouder Esmah Lahlah

(Foto Michiel Bles / Leergeld Nederland)

Riet van de Camp uit Tilburg ontving zaterdag 20 november een Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Esmah Lahlah. Mevrouw Van de Camp werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van de Camp kreeg deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Stichting Leergeld. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting in Theater de Flint in Amersfoort.

Stichting Leergeld

Riet van de Camp is sinds 1998 als coördinator werkzaam bij Stichting Leergeld Tilburg. Jaarlijks verstrekt deze stichting circa 10.000 financiële bijdragen aan ongeveer 3.300 kinderen/jongeren in Tilburg. Alle kinderen en jongeren die daarvoor, gezien het inkomen van hun ouders/verzorgers, in aanmerking komen, kunnen bij deze stichting terecht voor een bijdrage voor onderwijs/educatie, sport en cultuur. Stichting Leergeld Tilburg is voor de gemeente Tilburg één van de belangrijkste loketten voor ondersteuning van kinderen en jongeren. De stichting verricht alle werkzaamheden, van aanvraag en begeleiding tot uitbetaling. Onder leiding van mevrouw Van de Camp is het aantal aanvragen in de loop van de jaren aanzienlijk gestegen. Zij heeft Leergeld tot een begrip gemaakt in Tilburg. Door de werkzaamheden van de stichting draagt zij in de stad bij aan zowel de zelfredzaamheid van jonge mensen als het stimuleren van hun maatschappelijke participatie. Zonder extra steun zouden deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Op landelijk niveau heeft mevrouw Van de Camp voor de Vereniging Stichtingen Leergeld Nederland gedurende 12 jaar pionierswerk verricht op het gebied van netwerkontwikkeling, de oprichting van 65 lokale stichtingen Leergeld en de ontwikkeling en uitvoering van trainings- en begeleidingsprogramma’s. Als concept-manager realiseerde mevrouw Van de Camp een landelijk netwerk door het vinden en samenbrengen van vrijwilligers uit verschillende sectoren. Daarnaast adviseerde zij bij de opstart van 65 nieuwe lokale stichtingen Leergeld in het hele land. Ook ontwikkelde zij begeleidingsprogramma's van intervisiebijeenkomsten. Als trainer zorgde zij voor training en scholing van bestuursleden, coördinatoren en intermediairs (vrijwilligers die huisbezoeken afleggen). Daarvoor ontwikkelde zij trainingsprogramma's, waarvoor zij zelf de bouwstenen verzamelde en waarvan alle stichtingen Leergeld in Nederland nu nog steeds van profiteren.

Landelijke vereniging

Op dit moment telt de Stichting Leergeld 112 lokale stichtingen in 74% van alle gemeenten. Leergeld ondersteunde in 2020 ruim 131.000 kinderen die in armoede opgroeien in natura. Voor deze groei, zowel in aantal stichtingen Leergeld als in het bereik van kinderen, is de basis gelegd door mevrouw Van de Camp, die in de eerste jaren van Leergeld Nederland met veel creativiteit en doorzettingsvermogen deze landelijke vereniging heeft ontwikkeld en gerealiseerd. Het huidige succes van de Vereniging stichtingen Leergeld Nederland is dus voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk van mevrouw Van de Camp.