KPN NetwerkNL legt glasvezel aan in Tilburg

15 juli 2019

De gemeente Tilburg en KPN NetwerkNL hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Tilburg. In de komende jaren wordt de hele gemeente voorzien van glasvezel.

Glasvezel

Over enkele weken starten de eerste aanlegwerkzaamheden in het gebied Oud-Noord.
Glasvezel is aanzienlijk sneller dan de bestaande infrastructuur voor internet. Via een glasvezelnetwerk kunnen tal van digitale diensten gelijktijdig en in een zeer hoge kwaliteit worden aangeboden. Glasvezel is bovendien op dit moment de meest toekomstvaste communicatie-technologie: de capaciteit is groot en de mogelijkheden uitgebreid.

“In elk huishouden neemt het datagebruik sterk toe. We kijken digitale tv, gamen, luisteren muziek via internet en streamen filmpjes. Ook komen er steeds meer slimme apparaten bij. Het datagebruik stijgt in Nederland elk jaar met zo’n 30%. Glasvezel kan die groei aan en hierdoor is Tilburg klaar voor alle mogelijkheden van het internet. Nu en in de toekomst”, aldus wethouder Mario Jacobs (leefomgeving en openbare ruimte).

De aanleg van glasvezel is geen doel op zich, maar draagt bij aan een sterke economie en maatschappelijke innovatie. In woningen vinden steeds meer zakelijke activiteiten plaats door thuiswerken, zzp-ers en mkb vestigingen in de wijk. Thuis werken vergt een grote capaciteit en zal alleen maar toenemen.

Ook in het sociale domein verwachten we een toenemende behoefte. Het langer thuis blijven wonen vraagt om meer zorg in de thuissituatie. Monitoring en diagnose van zorg op afstand vergt een internetverbinding met een hoge mate van veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid. Dat maakt glasvezel een noodzakelijke randvoorwaarde.

Uitrol

Enkele jaren geleden is er al een glasvezelnetwerk aangelegd in de Reeshof en de wijken Blaak en Zorgvlied. De aanleg van het glasvezelnetwerk is in 2015 gestaakt. KPN NetwerkNL heeft nu besloten de aanleg van glasvezel in Nederland en dus ook in Tilburg opnieuw op te starten. Daarover zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente Tilburg. In de komende jaren gaat KPN NetwerkNL alsnog de gehele gemeente voorzien van glasvezel. Het gaat om een investering van ongeveer 55 miljoen euro.

KPN NetwerkNL legt straat voor straat het glasvezelnetwerk aan, om te beginnen in het gebied Oud-Noord, en sluit de woningen vervolgens kosteloos aan.

Gezamenlijke aanpak

De aanleg van een glasvezelnetwerk is een omvangrijke operatie. Het is belangrijk dat de stad bereikbaar blijft, de doorstroming wordt gegarandeerd en dat de werkzaamheden veilig zijn uit te voeren. Om tot een snelle en soepele uitrol van het netwerk te komen en de kwaliteit te borgen, trekken de gemeente Tilburg en KPN NetwerkNL samen op. Waar dat mogelijk is, wordt in lopende projecten in het openbare gebied rekening gehouden met de werkzaamheden en maakt KPN NetwerkNL afspraken met andere partijen als Enexis en BrabantWater.

Informatie

Inwoners kunnen voor alle vragen over de aanleg, planning en voordelen van glasvezel vanaf dinsdag 10 september 2019 terecht in het glasvezelinformatiepunt op de parkeerplaats Bart van Peltplein. Ook is het mogelijk om een postcodecheck te doen op kpnnetwerk.nl of in te schrijven om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.