Laatste fase ontwikkeling van Enschotsebaan-Zuid 

26 februari 2021
Woningen die worden gebouwd aan het Meestershof.

De bouw van de laatste 150 woningen aan de Enschotsebaan-Zuid kan naar verwachting in het najaar van start. De afronding van het project, ook wel bekend als Enschotse Tuinen, lag lange tijd stil. 

De vertraging had onder andere te maken met de hoogspanningsleidingen die door het zuidelijke deelgebied lopen. Ook de woningbouwcrisis zorgde voor noodzakelijke aanpassingen in het plan. Nu hebben De gemeente Tilburg en de ontwikkelaars Van Wijnen, Van de Ven en Roozen Van Hoppe hebben vorige week digitale handtekeningen gezet onder het plan. Hierin staan nieuwe afspraken, die ook gaan over de percelen van voormalig loonbedrijf De Kroon. 

De 150 woningen zijn rijwoningen, semi-bungalows, tweekappers en vrijstaande woningen voor starters, doorstromers en senioren. Midden in het plan komt een wateropvanggebied. Daar loopt een groene fiets- en looproute doorheen van noordoost naar zuidwest. Tennet gaat de hoogspanningsdraden in het gebied op termijn weghalen en verplaatsen naar een andere locatie onder de grond. Wethouder Berend de Vries (ruimtelijke ordening): "Deze ontwikkeling wordt het sluitstuk van vijftien jaar bouwactiviteit in de Overhoeken. Met de groeiende woningbouwbehoefte is het goed om te zien dat we als regio een concrete bijdrage kunnen leveren. Samen met het nieuwe dorpshart en de plannen voor nieuwbouw van Torentjeshoef, basisschool Rennevoirt en woningbouw op deze plek is Berkel-Enschot echt klaar voor de komende decennia."  

Proces

Afgelopen zomer lag het bestemmingsplan ter inzage en op 9 februari 2021 stemde het college in met het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan. In maart beslist de raad erover.  Bij een positief besluit starten de eerste bouwwerkzaamheden na de zomervakantie van 2021. De ontwikkelaars vragen na het raadsbesluit diverse omgevingsvergunningen aan die ter inzage komen te liggen. 

Persoonlijke berichten ontvangen over nieuwe omgevingsvergunningen in de eigen wijk, kan via de website overuwbuurt.overheid.nl

Op korte termijn gaan de ontwikkelaars verder met de voorbereidende werkzaamheden zoals grondwerk en archeologisch onderzoek. In de komende maanden wordt ook duidelijk hoe de bouwplanning er uit ziet. De gemeente maakt met de ontwikkelaars afspraken over de routes en tijden voor het bouwverkeer.