Lachgasverbod in twee gebieden

26 juli 2021
ampullen met lachgas en lege ballonnen in het gras

Het recreatief gebruik van lachgas is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit zorgt voor overlast en onveilige verkeerssituaties. Daarom geldt sinds deze week een lachgasverbod in 2 gebieden in Tilburg.

Lachgas wordt regelmatig als partydrug gebruikte. Het zit meestal in zilverkleurige gaspatronen, die zijn bedoeld voor professioneel gebruik zoals in slagroomspuitbussen.

Er wordt gewerkt aan landelijke regelgeving rond lachgas. Die regelgeving is er niet voor het voorjaar van 2022. Daarom neemt de gemeente Tilburg het recreatief lachgasgebruik nu al op in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daardoor kan het college van B&W delen van de gemeente aanwijzen waar het verboden is om recreatief lachgas te gebruiken. Het is ook verboden om in die gebieden lachgas bij je te hebben, in bijvoorbeeld tanks of ampullen. Daarnaast is het verboden om lachgas te verkopen in grote delen van Tilburg en rond evenementen.  

Gebied

Het recreatief lachgasverbod gaat voorlopig gelden in 2 gebieden in Tilburg. De keuze voor deze gebieden is gebaseerd op politiemeldingen. Als er op andere plekken overlast ontstaat, kan het college die gebieden ook aanwijzen. De verkoop van lachgas is in deze 2 gebieden verboden. Dat geldt ook rond evenemententerreinen waar op dat moment evenementen plaatsvinden.

Gebied 1 omvat alle straten en wateren tussen:
Burgemeester Letschertweg (gedeelte tussen kruising Bredaseweg en Wilhelminakanaal), Wilhelminakanaal, Midden-Brabantweg, Burgemeester Bechtweg, Kalverstraat, Noorderplas,  De Baggerweg, Vlashoflaan, Centaurusweg, Wilhelminakanaal, A58, Katsbogten, La Défense, De Katsbogte (Surfplas), Droogdokkeneiland, Maidstone, Blaakweg, Oude Rielseweg, Oude Rielsebaan, Marga Klompéweg, Bels Lijntje en Bredaseweg.

Gebied 2 Vossenberg omvat alle straten tussen:
Hermesstraat, Oudenstaart, Zeusstraat, Heliosstraat, Minosstraat, Kronosstraat, Pallasstraat, Dongenseweg, Wielevenweg, Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en Wilhelminakanaal.

De gebieden zijn te zien op deze plattegrond

Melden

Inwoners die overlast of vervuiling door lachgasgebruik ervaren, kunnen dat melden via de Fixi app of via www.fixi.nl
Bij gevaarlijke situaties kan gebeld worden met de politie via 0900-8844 of bij spoed met 112.