Lancering Resultatenbalans

11 februari 2022

Het einde van de huidige bestuursperiode nadert. Het college van burgemeester en wethouders blikt in de Resultatenbalans terug op de afgelopen vier jaar, reflecteert op de inspanningen en kijkt vooruit. 

een luchtfoto van de spoorzone

De ambities van dit college zijn in 2018 vastgelegd in het Bestuursakkoord “Gezond en Gelukkig in Tilburg”. De uitdagingen waar het coronavirus de samenleving voor stelde, vroegen om extra inspanningen vanuit het stadsbestuur. Dat kwam bovenop de opgaven die in het bestuursakkoord waren geformuleerd. Het college is van mening dat de ambities uit het akkoord, bovenop die extra opgave, grotendeels zijn gerealiseerd. De noodzakelijke transformaties richting inclusiviteit, vitaliteit en duurzaamheid zijn ingebed in beleid en van financiële middelen voorzien. Onderwerpen als de leefbaarheidsaanpak van onze wijken en buurten, een beschikkingsvrije jeugdhulpverlening en de ontwikkeling van het Museumkwartier vragen aandacht in de volgende bestuursperiode. 

Het werk aan de stad is nooit af
Op de website www.gezondengelukkigintilburg2018-2022.nl is te lezen wat er zoal is bereikt op het gebied van regionale samenwerking, inclusiviteit, wijkgericht werken, verduurzaming van de stad, energietransitie en de stedelijke en economische ontwikkeling van Tilburg. Het college spreekt over een resultatenbalans: “Het werk aan onze mooie stad is immers nooit af. Om verder te bouwen aan een gezond en gelukkig Tilburg, kan het nieuwe stadsbestuur op de rode draden uit deze Resultatenbalans voortborduren”, aldus wethouder Marcelle Hendrickx.  “We zijn trots op de veerkracht die de Tilburgers hebben getoond in deze ongewone bestuursperiode. De energie die uit de stad naar boven is gekomen, gaf ons extra motivatie om de stad te besturen in deze buitengewone tijden. We zijn dankbaar dat we dit voor Tilburg en met de Tilburgers hebben mogen doen.”