Leon Timmermans ontvangt Zilveren Erepenning

06 mei 2022

De heer L.A.P. (Leon) Timmermans ontving op 5 mei de Zilveren Erepenning uit handen van burgemeester Weterings. Dhr. Timmermans kreeg de onderscheiding vanwege zijn inspanning voor het Oranje Comité Tilburg en overige activiteiten voor de stad.

Leon Timmermans krijgt de Zilveren Erepenning

(Foto: Joris Buijs)

Leon Timmermans nam op 5 mei 2020 afscheid als voorzitter van het Oranje Comité Tilburg. Hij kreeg de onderscheiding tijdens het Tilburgs Bevrijdingsconcert.

De heer Timmermans heeft zich de afgelopen decennia op veel verschillende terreinen voor Tilburg ingezet. Leon werd in 1999 lid van het Oranje Comité Tilburg (OCT) en nam in 2011 de voorzittershamer over. Onder zijn leiding is het OCT verantwoordelijk geweest voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten rond Koningsdag. Zo zijn de festiviteiten in het Leijpark sinds jaar en dag de invulling van de gemeentelijke viering van Koningsdag.

Koningsconcert

Op initiatief van Leon Timmermans is in 2015, sinds de installatie van Koning Willem-Alexander, het Koningsconcert tot stand gekomen. Voor dit jaarlijkse concert nodigt de gemeente alle Tilburgse, koninklijk gedecoreerden uit om ze op feestelijke wijze te bedanken voor hun inzet voor Tilburg.

Als lid en voorzitter van het OCT heeft Leon Timmermans zich bij de bijeenkomsten van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen altijd hard gemaakt voor (de promotie van) Tilburg. Leon was lid van de stuurgroep Koningsdag 2017. Daar speelde hij namens de stad een prominente rol en kwam hij met voorstellen voor de invulling van het programma voor het bezoek van de Koninklijke familie aan Tilburg. Koningsdag 2017 was een groot succes. Het zorgde voor saamhorigheid en een groei van zelfbewustzijn en trots onder Tilburgers.

Bevrijdingsconcert

Een ander muzikaal initiatief van de heer Timmermans is het Bevrijdingsconcert in de Piushaven. Op verzoek van burgemeester Noordanus bedacht hij voor het Bevrijdingsconcert een concept dat het midden houdt tussen het Kruikenconcert en het Concert aan de Amstel. In 2019 beleefde het Bevrijdingsconcert zijn eerste lustrum. Leon Timmermans toonde zich met het OCT een betrouwbare organisator. Het concert wordt jaarlijks door zo’n 10.000 mensen bezocht en is inmiddels niet meer weg te denken uit de stad.

Schotse bevrijders

Als voorzitter van de Werkgroep Herdenking Bevrijding Tilburg is Leon Timmermans jarenlang betrokken geweest bij de organisatie van diverse herdenkingen op 27 oktober. Eens in de 5 jaar waren daar Schotse bevrijders bij aanwezig, die steevast werden getrakteerd op een uitgebreid programma met herdenkingen, feest en muziek. Hij onderhield contacten met de Schotse bevrijders en nabestaanden en enkelen bezocht hij regelmatig in Schotland.

Leon Timmermans is medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het monument voor Coba Pulskens. Tevens had hij een grote rol in de totstandkoming van het Vrijheidspark. Om het herdenken in Tilburg toekomstbestendig te maken nam hij het initiatief om diverse herdenkingsorganisaties samen te brengen. Leon slaagde erin om de organisaties met eigen belangen, herdenkingen en monumenten te verenigen en te bewegen om op één plek in gezamenlijkheid te herdenken.

Van 2003 tot 2012, waarvan enkele jaren als voorzitter, was Leon Timmermans actief in het Reuzengenootschap. Hij nam het initiatief voor het bouwen van 3 reuzen en ontving in 2010 de gouden speld van het Reuzengenootschap. Vanaf 2005 jureerde Leon diverse activiteiten van Carnavalsstichting Tilburg. Vanaf 2010 nam hij als voorzitter van de sponsorcommissie zitting in het bestuur van voetbalvereniging R.K.S.V. Sarto. Leon was mede-initiatiefnemer van het Monument tegen Zinloos Geweld. Op dit moment is Leon lid van het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei te Tilburg, jurylid van Het Gouwe Peerke en bestuurslid van Stichting Euregio Jeugdorkest.