Lokaal steunpakket voor ondernemers verlengd

09 februari 2022
Lege winkelstraat met corona

(Foto Joris Buijs)

Ook in 2022 komt de gemeente ondernemers tegemoet met steunmaatregelen. De betaling van reclamebelasting, de BIZ-heffing en de toeristenbelasting is uitgesteld. Terrassen mogen t/m 31 oktober worden uitgebreid, waarbij overkappingen onder voorwaarden zijn toegestaan.

Voor het aanvragen van de tijdelijke vergunningen hiervoor, hoeven geen leges te worden betaald. Daarnaast zijn ondernemers vrijgesteld van precario op terrassen (inclusief kermisterrassen), staanplaatsen, reclame-uitingen, overige objecten en aankondigingsborden. Evenementenorganisatoren hoeven geen leges voor een evenementenvergunning te betalen, wanneer het evenement als gevolg van de corona-maatregelen niet door mag gaan. Starters die geen of slechts beperkt aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen uit Den Haag en daarom graag een lening willen afsluiten bij Qredits, krijgen aanvullend een individueel begeleidingstraject aangeboden.

Investeringsprogramma in de maak

Het verlengen van het pakket steunmaatregelen is vooral nodig door de laatste lockdown. Hoewel er inmiddels versoepelingen zijn doorgevoerd, heeft deze lockdown een aantal branches weer hard getroffen. Het college en de raad vinden het belangrijk en noodzakelijk dat deze ondernemers waar mogelijk worden gesteund. Wethouder Bas van der Pol licht toe: “Veel ondernemers hebben het erg zwaar gehad en kunnen een steun in de rug goed gebruiken. Zo werken we samen aan een gezonde en vitale lokale economie. Daar hebben alle Tilburgers baat bij”.

Daarom is er een investeringsprogramma in voorbereiding, gericht op het herstel van de lokale economie. Hiervoor worden deels bestaande instrumenten en dienstverlening  ingezet, en wordt ook gekeken of er aanvullende instrumenten nodig zijn De verwachting is dat er in maart meer duidelijkheid komt over dit investeringsprogramma.