Maatpact om hulp beter te organiseren

27 maart 2019

Tilburg trekt 2,5 miljoen euro uit om gezinnen die kampen met complexe problemen beter te gaan helpen. De gemeente gaat hiervoor samenwerken met 9 regiogemeenten uit Hart van Brabant. Dat doen ze onder de naam Maatpact.

De verschillende wetten en regelingen in Nederland maken het lastig voor hulpverleners om snel te kunnen inspelen op een situatie. Toch is dit regelmatig nodig. Daarom willen de gemeenten de medewerkers die gezinnen helpen de mogelijkheid geven om snel te kunnen handelen.

Het Maatpact is een regionaal initiatief. In de regio Hart van Brabant zijn naar schatting 2.600 huishoudens die kampen met een stapeling aan problemen waaruit ze nauwelijks zelf nog een uitweg weten te vinden. Het gaat daarbij om combinaties van woonproblemen, schulden, opvoedproblemen, stress, psychische stoornissen, inkomensproblemen, fysieke ongezondheid, justitiecontacten, etc. Daarom slaan de 9 gemeenten in de regio Hart van Brabant de handen ineen om tot aanpak te komen die de vicieuze cirkel waarin deze huishoudens zich bevinden te doorbreken.

Complexe situaties

De hulp in de regio is geregeld volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Dat blijft ook in de toekomst zo. Het blijkt wel dat als het gaat om complexe situaties dat dit principe in de praktijk lastig is. Daarom wordt in april van dit jaar gekeken tegen welke problemen hulpverleners bij de zorg aan gezinnen aanlopen. Dat gebeurt door de hulp aan 50 huishoudens te monitoren en te kijken welke lastige situaties voorkomen. In de tweede fase van het Maatpact (najaar 2019) komt de nadruk meer te liggen op de samenwerking met zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners zoals de woningcorporaties. Er worden in deze fase meer huishoudens geholpen. Rond de zomer van 2020 volgt er een tussentijdse rapportage. Op basis van de eerste resultaten wordt dan gekeken of de aanpak wordt geïmplementeerd in de lokale uitvoering. In deze fase verschuift de focus van het Maatpact van methodische aanpak steeds meer naar organisatiecultuur, verbreding en organisatorische inbedding.

Verkokering

"Wij merken dat de verkokering in het sociaal domein, waar Jeugdhulp, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ondersteuning  deel vanuit maken- ons parten speelt," stellen de 3 wethouders  Sociaal Domein: Lahlah, De Ridder en Hendrickx. "Daar waar maatwerk nodig is, kunnen wij het vaak nog onvoldoende leveren. Maar ook integraal werken vanuit de optiek één gezin, één plan, één coördinator valt niet mee. Wij zien nog veel ongewenste effecten van goedbedoeld beleid. Snel en efficiënt handelen is er niet bij. Dat moet echt veranderen."