Maatregelen zodat Tilburgse BOA’s veiliger kunnen werken 

15 februari 2023

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Tilburg mogen sinds 14 februari ook inwoners fouilleren, aanhouden en handboeien gebruiken. Sinds deze week horen handboeien bij de standaarduitrusting van een BOA.

Deze extra maatregelen zorgen ervoor dat de handhavers veiliger kunnen werken. In juli 2022 werd de bodycam al toegevoegd aan hun standaarduitrusting. De opsporingsambtenaren krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het aantal incidenten neemt toe, niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland.

Training

Wanneer BOA’s met geweld in aanraking komen, is het noodzakelijk dat zij de situatie zelfstandig, snel en vooral veilig onder controle krijgen. Daarom wordt het gebruik van beschermingsmiddelen toegestaan. Deze maatregelen worden alleen ingezet bij onveilige situaties. De BOA’s kregen een training hoe ze op een goede manier kunnen aanhouden en/of fouilleren en de handboeien kunnen gebruiken. Ze deden hiervoor ook een examen.

Bredere rol

De afgelopen jaren is de rol van de BOA flink veranderd. De bevoegdheden en thema’s zijn uitgebreid. Hun inzet gaat vooral uit naar kleine leefbaarheidsovertredingen, afval, parkeren, toezicht op recreatie, jeugdoverlast of overlast van zwervers.