Mario Jacobs nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas

18 december 2020
Wethouder Mario Jacobs

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft besloten om Mario Jacobs aan te bevelen bij de Kroon als nieuwe dijkgraaf per 23 april 2021. Bij de installatie als dijkgraaf komt er een eind aan zeven jaar wethouderschap voor de gemeente Tilburg. Sinds april 2014 is Mario Jacobs (48) wethouder in Tilburg voor zijn partij GroenLinks.

Zijn portefeuille bevat onder andere de thema's openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken, de Omgevingswet, asielbeleid en de projecten Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven / Moerenburg en Park Pauwels. Daarnaast is hij wijkwethouder voor Noord, de Armhoefse Akkers en de Binnenstad.

Zeven fantastische jaren

"De afgelopen jaren heb ik me met enorm veel plezier ingezet voor een sociaal, vitaal en vooral groen Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en onze regio. Met pijn in het hart verlaat ik dan ook ‘mijn’ Tilburg om bij het waterschap aan de slag te gaan", aldus Mario Jacobs: "De komende maanden zet ik me vanzelfsprekend nog voor 200 procent in voor de opgaven voor onze stad waar ik mee bezig was, zodat mijn opvolg(st)er die in april probleemloos kan overpakken. Ik kijk terug op zeven fantastische jaren als wethouder in onze geweldige gemeente. En ik ga, maar nu als inwoner, genieten van alle mooie ontwikkelingen die in onze stad op stapel staan."

Burgemeester Theo Weterings: "Allereerst feliciteren we Mario van harte met deze voordracht. We hebben alle begrip voor zijn keuze om deze prachtige kans als dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas niet voorbij te laten gaan. Mario’s hart ligt immers bij natuur, landschap, klimaatadaptatie en water. Het gemeentebestuur en onze organisatie gunnen hem deze overstap. We waarderen de enorme bijdrage die Mario heeft geleverd aan het bouwen aan onze inclusieve, vitale en duurzame stad. We wensen hem veel succes en plezier in deze nieuwe uitdaging en vertrouwen erop dat de deskundigheid, betrokkenheid en collegialiteit die hij in Tilburg als bestuurder heeft laten zien, ook bij het waterschap optimaal tot hun recht komen."

Grote opgaven

Bij waterschap Aan en Maas liggen grote en complexe wateropgaven op Jacobs te wachten. Het veranderende klimaat met droogte, hitte en wateroverlast vraagt om stevige inspanningen. Door de zeespiegelstijging en waterafvoer is het voor de veiligheid van inwoners en bedrijven nodig om de Maasdijk te versterken. En ook CO2-reductie vraagt van het waterschap de nodige investeringen. Mario Jacobs: "Ik zie het als een enorme verantwoordelijkheid om samen met alle betrokken partijen de ambities van het waterschap te mogen realiseren. Dit doe ik, net als ik dat in Tilburg altijd deed, met oog voor ieders belangen. Ik heb er enorm veel zin in!". 

De aanbeveling van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas legt het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant via de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor aan de Kroon. De installatie volgt op 23 april 2021 en de benoeming geldt voor een periode van zes jaar.