Meedenken en -beslissen over energieprojecten

23 september 2021
moderne windmolens in het groen

Gemeenten en energiecoöperaties uit Hart van Brabant tekenden 22 september een overeenkomst om meer inwoners te betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

De 9 gemeenten in Hart van Brabant gaan samenwerken met de lokale energiecoöperaties, verenigd in de Coöperatie Energie Hart van Brabant. Deze samenwerking komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar in Hart van Brabant energie duurzaam opgewekt kan worden met wind- en zonne-energie. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van de huizen in Hart van Brabant en hoe de omgeving aangepast kan worden aan het veranderende klimaat. 

Meedenken en meebeslissen

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving voor minimaal 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, zoeken de lokale energiecoöperaties en gemeenten nu de samenwerking op. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners. 

Meer informatie over REKS staat op de website van regio Hart van Brabant