Meedenken over de global goals van de VN

13 september 2019

Met alle berichtgeving over klimaatverandering zijn ze actueler dan ooit: de global goals. Ook de gemeente draagt bij aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit doet ze onder meer door het subsidieprogramma Een Wereld Te Winnen.

In september zijn er 2 avonden waarop kan worden gepitcht voor subsidie: op 18 en 25 september in Club Smederij in de Spoorzone.

Wereldburgers

Tilburgers zijn echte wereldburgers. Veel inwoners van de gemeente zetten zich in voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Ze versterken bijvoorbeeld de positie van nieuwe Nederlanders in de stad. Ze vragen met acties in Tilburg aandacht voor armoedebestrijding ver weg en dichtbij. Of ze maken inwoners van de gemeente bewust van de negatieve gevolgen van de wegwerpmaatschappij. Initiatieven in Tilburg die bijdragen aan de global goals, komen in aanmerking voor het subsidieprogramma Een Wereld Te Winnen. Organisaties of individuen dienen een aanvraag in bij de gemeente. Vervolgens pitchen ze hun project: ze presenteren het voor publiek. De aanwezigen in de zaal bepalen mede welk initiatief subsidie ontvangt. Iedereen die wil meebeslissen op welke manier de gemeente bijdraagt aan de global goals, is van harte welkom om een pitchavond bij te wonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar eenwereldtewinnen@tilburg.nl.

Pitchbijeenkomsten

Er zijn in september 2 pitchbijeenkomsten in Club Smederij, Burgemeester Brokxlaan 8-82 in Tilburg. Op 18 september gaat het om subsidie in 2020 voor lopende projecten. Startende projecten die volgend jaar in aanmerking willen komen voor een gemeentelijke bijdrage kunnen op 25 september pitchen.