Meedenken over het gebruik van het Paleisje

11 februari 2020
Het Paleis Raadhuis in het centrum van Tilburg

(Foto Dolph Cantrijn)

Tilburgers die ideeën hebben voor activiteiten in het Paleis Raadhuis, kunnen dat melden op de website palacetobe.nl. Een initiatiefgroep uit de stad wil dat het gebouw een levendige plek wordt voor alle inwoners.

Daarom is de groep op zoek naar inwoners die activiteiten in het Paleis Raadhuis willen organiseren. De initiatiefnemers voor dit plan willen niet dat inwoners het gebouw alleen kennen als plek om te trouwen of waar je voor het bordes staat voor de start van carnaval of het vieren van een bekeroverwinning van de Tilburg Trappers. Het indienen van een idee kan via palacetobe.nl. Belangrijk uitgangspunt is dat initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor organisatie en uitvoering (inclusief financiën).

Reuring

De inwoners die met dit idee komen, gaan de komende maanden allerlei activiteiten organiseren in het Paleisje om te kijken wat er mogelijk is in het gebouw en om te zorgen voor reuring in de stad. Dat doen ze onder de noemer: a p(a)lace to be. Bij de initiatiefnemers zitten welzijnsorganisatie, MBO-docenten, theatermakers en mensen van citymarketing. Op 18 april nemen studenten van Fontys het Paleis een dag over.

Betrokkenheid inwoners

Het witte gebouw in hartje centrum heeft grote potentie voor de identiteitsvorming en de beleving van de Tilburgers. Hoe bijzonder zou het zijn als inwoners juist in een Paléis nadenken over, en vooral meedoen aan, nieuwe vormen van inwonersbetrokkenheid. Waar de florerende Tilburgse debatcultuur een plek krijgt in de oude raadzaal. Waar jong en oud binnenloopt voor een goed gesprek over het samenleven in een stad met ruim 100 nationaliteiten. Waar creatievelingen zich buigen over stedelijke identiteit. De uitdaging is om dit een typisch Tilburgse invulling te geven.