Meedoen tot en met je pensioen

20 november 2020
Man trekt stropdas recht

Tilburg zet zich in om werklozen weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt daarbij de passende begeleiding die nodig is. De komende 2 jaar is er extra aandacht voor werkzoekenden vanaf 45 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden vanaf 45 jaar gemiddeld langer werkloos blijven als zij hun baan verliezen. “We weten uit data en onderzoek dat hoe ouder je bent, hoe kwetsbaarder je bent op de arbeidsmarkt”, aldus wethouder Esmah Lahlah van Participatie: “Daarom focussen we al op de leeftijd vanaf 45 jaar. Juist om ervoor te zorgen dat deze groep zich zo vroeg mogelijk sterk en arbeidsfit voelt en tot hun pensioen probleemloos mee kan doen op de arbeidsmarkt. Inwoners voor wie betaald werk om wat voor reden ook niet realistisch is, begeleiden we natuurlijk naar vrijwilligerswerk of andere vormen van participatie.”

Maatwerk

De groep werkzoekende 45-plussers vormt momenteel ongeveer de helft van de Tilburgers met een uitkering. De komende tijd optimaliseert en intensiveert de gemeente hun begeleiding en spitst die nog meer toe op hun specifieke behoeften. Maatwerk is ook hier het uitgangspunt: kijken wat iemand nodig heeft en wat aansluit op de ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat. Voorbeelden van trainingen die voor deze doelgroep van meerwaarde kunnen zijn, zijn een training digitale vaardigheden of empowerment. 

Werkgevers

De aanpak omvat ook een actieve benadering van werkgevers: een ambassadeur gaat met hen in gesprek om juist 45-plussers onder hun aandacht te brengen en om beter inzicht te krijgen in de drempels die werkgevers ervaren. Ook onderzoekt de gemeente of inzet op specifieke vragen of scholingseisen van werkgevers bijdragen aan de baankansen. Daarnaast wordt een groep 45-plussers gedetacheerd en zorgt de gemeente voor begeleiding en coaching van deze werknemers, waardoor de werkgevers worden ontzorgd. Dit alles moet werkgevers over de streep trekken om meer te investeren in 45-plussers als personeel.

Tilburg investeert in Perspectief

Met het re-integratiemodel ‘Tilburg investeert in Perspectief’ maakt de gemeente werk van de ambitie om zich in te zetten voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De gemeenteraad wilde echter nog meer aandacht voor oudere werkzoekenden. De aanpak ‘Meedoen tot en met je pensioen’ is de uitwerking hiervan en moet de komende twee jaar zo’n 10 % meer 45-plussers begeleiden naar betaald werk dan in 2019. In deze periode verrijken we de  aanpak en scherpen we die steeds aan met de ervaring en inzichten die we opdoen.