Meer aandacht voor ouderen- mishandeling

15 juni 2022
Een jonger iemand schreeuwt tegen een ouder iemand

15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling. 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Inwoners die het gevoel hebben dat er iets niet pluis is, kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. Op 29 juni is over dit onderwerp een gratis webinar.

Op de internationale dag tegen ouderenmishandeling wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Signalen

Merk je signalen op? Of heb je het gevoel dat iets niet helemaal pluis is? Neem dan contact op met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning (telefoonnummer 0800 2000). Meer informatie over ouderenmishandeling staat op de site van het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Webinar

Op woensdag 29 juni is een gratis webinar over Signaleren van ouderenmishandeling. In dat webinar gaat Maaike Brunekreef in gesprek met wethouder zorg Marcelle Hendrickx en professionals van Veilig Thuis, Actief Zorg en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Maaike is aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en ze is initiatiefnemer van het Achter de Voordeur spel. Meer informatie en aanmelden voor het webinar kan via de website van het Expertisecentrum. 

Vormen van mishandeling

Waar je aan moet denken bij mishandeling? Aan slaan bijvoorbeeld, of te weinig eten krijgen, niet de juiste medicijnen krijgen, de telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken, of seksueel misbruik. Soms mishandelt iemand een oudere om er financieel beter van te worden. Of omdat ze de interesse niet kunnen opbrengen of uit wraak. In ongeveer 35 procent van alle gevallen doet de pleger dit uit pure onmacht of onwetendheid. Als de partner of familieleden geweld plegen is dat vaak omdat ze de situatie niet meer aankunnen. Dat noemen we ‘ontspoorde zorg’.

Herkennen van signalen

Marcelle Hendrickx, wethouder van oa Zorg & Welzijn en Ouderen: “De groep ouderen wordt de komende jaren steeds groter. En daarmee neemt het aantal situaties waarin ouderenmishandeling kan ontstaan helaas ook toe. Het oplossen hiervan begint met het leren herkennen van de signalen en vervolgens ook daadwerkelijk signaleren en melden van probleemsituaties. Zo kunnen we een oudere inwoner niet alleen zelf maar ook zijn of haar netwerk daarom heen helpen meer voor elkaar te betekenen.“

18 oktober regionale bijeenkomst

Ouderenmishandeling is een relatief onbekend maatschappelijk probleem waar nog steeds een taboe op rust. Het is nodig om meer bekendheid te geven aan het probleem en de deskundigheid in de aanpak ouderenmishandeling te vergroten. Daarom organiseert Regio Hart van Brabant in samenwerking met het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op 18 oktober een regionale bijeenkomst Ouderenmishandeling. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op verschillende vormen van ouderenmishandeling en de meldcode. Heb je als professional of vrijwilliger regelmatig contact met ouderen? Noteer deze datum dan in je agenda. Binnenkort volgt het tijdstip en kun je je aanmelden.