Meldpunt gedupeerden kinderopvang-toeslag affaire

30 november 2020
kind met beer

Woont u in de gemeente Tilburg en bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning bij eventuele (financiële) problemen terecht bij een meldpunt van de gemeente.

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die in de problemen zijn gekomen door de affaire. Maar dat is niet altijd genoeg. Daarom biedt de gemeente ondersteuning. U kunt contact opnemen met het ‘Meldpunt gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ via e-mail geldzaken@tilburg.nl. Een medewerker zorgt dat u op de juiste plek terechtkomt voor de ondersteuning die nodig is. Denk hierbij aan hulp rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.

“We weten dat er in Tilburg gedupeerde gezinnen zijn. Wie deze gezinnen zijn, is bij de gemeente helaas niet bekend. De Belastingdienst verstrekt deze gegevens niet in verband met de privacy van de gezinnen”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid): “De gemeente Tilburg had natuurlijk graag zelf contact opgenomen met deze gezinnen, want we willen graag luisteren en waar nodig ondersteunen. Ik hoop dan ook dat inwoners echt aan de bel trekken en zich bij ons melden als er problemen zijn. Samen kunnen we de problemen dan aanpakken.“  

Weet u niet of u een gedupeerde bent?

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Neem dan contact op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag via de website van de Belastingdienst of bel 0800 2 358 358 (gratis).