Minder sluipverkeer Dwaalgebied

27 november 2019
Een auto en een paar fietsers in de Nieuwlandstraat

Uit tellingen blijkt dat 30 procent van het verkeer dat door de Nieuwlandstraat rijdt, sluipverkeer is. De gemeente wil dit sterk verminderen. Daarom ligt er nu het voorstel om het Radioplein af te sluiten voor verkeer.

Het afsluiten van het Radioplein is een initiatief van de zogenoemde Dwaalgroep. Hierin zitten ondernemers en bewoners uit dit gebied. Het advies is om het Radioplein (tussen de Korte Tuinstraat en het aansluitend wegvak Heuvelstraat tot aan huisnummer 133) toe te voegen aan het voetgangersgebied en dus af te sluiten voor autoverkeer. Iedere ochtend tussen 06:00 en 11:00 uur (de venstertijden) is de weg open voor alle verkeer. Tussen 11:00 uur en 06:00 uur mag er alleen verkeer rijden dat hiervoor een ontheffing heeft. Het toezicht wordt (zoals binnenkort in de rest van de binnenstad) gedaan door slimme camera's die kentekens lezen. Voor fietsers en voetgangers blijft de Nieuwlandstraat altijd bereikbaar.

Autoluwer

In de afgelopen periode is onderzocht wie er in aanmerking komt voor een ontheffing. Hoe minder ontheffingen worden verstrekt, des te minder auto's er rijden in het Dwaalgebied. Het college geeft er de voorkeur aan om ontheffingen te verlenen aan de bewoners en ondernemers die in het gebied of de directe omgeving wonen of werken. Het gaat om ruim 500 adressen. Meer over de ontheffingen staat op de pagina verkeersontheffing op deze website.      

Alternatieve routes

Er zijn alternatieve routes om het Dwaalgebied te verlaten. In januari 2020 vergadert de gemeenteraad over het onderwerp. Na het raadsdebat neemt het college een definitief besluit. Vervolgens wordt de afsluiting voorbereid. Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie moet ook nog formeel instemmen met het gebruik van de slimme camera's die een kenteken kunnen lezen. Waarschijnlijk start de afsluiting van het Dwaalgebied in het najaar van 2020. Het tegengaan van dit sluipverkeer draagt bij aan een beter verblijfsklimaat in het Dwaalgebied.