Minister Weerwind bezoekt proeftuin

05 april 2023

De proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een programma in de regio Hart van Brabant om de jeugdbescherming effectiever en slimmer te organiseren. Het loopt sinds begin 2023. Minister Franc Weerwind sprak er op 5 april over met betrokkenen.

(Foto: Joris Buijs)

Regio Hart van Brabant is een van de proefregio’s voor het programma en krijgt subsidie van het rijk. Minister Weerwind kwam luisteren naar de ervaringen tot nu toe. Dat deed hij samen met Marcelle Hendrickx, bestuurder VNG en wethouder jeugdzorg in gemeente Tilburg.

Enthousiast

Zowel gezinnen als professionals zijn enthousiast over de nieuwe manier van werken. Gezinnen waar problemen zijn, hebben 1 aanspreekpunt: het wijkteam. Daardoor zijn de lijnen kort. Er kan sneller en makkelijker gezorgd worden voor de juiste zorg. Casussen worden op een natuurlijke manier verdeeld en opgepakt. Hierdoor voelen gezinnen zich meer gezien, hebben ze meer zicht op de eigen problemen en zijn ze meer betrokken bij de hulp(vraag). Er zijn ook dingen in de nieuwe manier van werken die lastiger zijn. Doordat ouders ook aan tafel zitten, wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het voor professionals niet eenvoudig is om ouders aan te spreken.

Wat gebeurt er in de proeftuin? 

Een medewerker van het wijkteam is en blijft contactpersoon voor het gezin en haalt er andere deskundigen bij als dat nodig is. Door gezinnen (huishoudens) centraal te zetten in wat zij nodig hebben en het brede netwerk daarop te laten aansluiten, kan veel leed voorkomen worden. Bijvoorbeeld door de regionale samenwerking te verstevigen tussen veiligheidspartijen en zorgpartijen die werken aan bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid. En door samen te werken met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Daardoor kunnen de zorgverleners sneller en waar mogelijk gelijktijdig veiligheidsexperts en hulpverleners inzetten, waarbij gekeken wordt naar onderliggende oorzaken. Hierdoor kunnen de samenwerkende partijen passende hulp en ondersteuning voor alle gezinsleden organiseren.

De eventuele inzet van een Gezinsadvocaat is hier een voorbeeld van. De inzet van deze advocaat kan voorkomen dat het komt tot moeilijke (v)echtscheidingen. De Gezinsadvocaat bestaat uit een koppel van een ervaren familierechtadvocaat en een gespecialiseerde gedragswetenschapper. Als duo combineren zij recht en zorg en gaan ze het gesprek aan met ouders. Moet als doel om een complexe scheiding tot een goed einde te brengen. Zodat kinderen daar niet de dupe van worden.   

Ondersteuning waar nodig

Marcelle Hendrickx, opdrachtgever Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en wethouder gezondheid, zorg en ondersteuning: “In de meeste gezinnen gaat het goed en blijven problemen gewone problemen. Ouders krijgen als dat nodig is ondersteuning bij wat zij kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Maar soms is er meer nodig. Dan willen wij dat ieder gezin de best passende ondersteuning en zorg geboden krijgt. Zodat gedwongen maatregelen en uithuisplaatsingen worden voorkomen. Samen met ouders, kinderen en professionals zoeken we vanuit onze gezamenlijke expertise en kracht oplossingen dichtbij het kind én het gezin. Want we weten dat veel van de kindproblematiek veroorzaakt wordt door ouderproblematiek. En dat daarom de gezinsgerichte (0-100) aanpak in huishoudens zo belangrijk is."