Mogelijk botulisme en blauwalg in stilstaand water

19 juli 2022
loopweg over de vijver

Er is mogelijk botulisme aanwezig in de vijver in het Kromhoutpark. In de Piushaven is waarschijnlijk blauwalg geconstateerd, net als op enkele locaties in de Reeshof. Voor al die plekken geldt dat mensen en dieren het water beter niet kunnen aanraken. 

Kromhoutpark

In het weekend zijn eenden en vissen dood aangetroffen in de vijver in het Kromhoutpark. Daarom wordt er een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van mogelijk botulisme. Botulisme ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water, bijvoorbeeld in vijvers in woonwijken en in zwemplassen. Honden kunnen beter niet in met botulisme besmet water zwemmen. 

Piushaven 

In de Piushaven zijn er meldingen binnengekomen van verdenkingen van blauwalg. Zowel in de buurt van Ringbaan-Oost als bij de ingang van de haven. Ook op een paar plekken in de Drijflanen in de Reeshof zijn meldingen gemaakt. Blauwalg komt bij hoge temperaturen veel voor in stilstaand water van vijvers en zwemplassen. De bacteriën vormen een dunne drijflaag op het water. De bacterie komt voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden groeien ze een stuk harder dan normaal. Onder meer door een overschot aan voedingsstoffen (fosfaat en nitraat). Die zitten in gevallen bladeren en komen in het water terecht door het lokvoer van sportvissers, brood en hondenpoep. Blauwalg is te herkennen, doordat het een dunne drijflaag vormt op het water. 

Zodra het water afkoelt, verdwijnen de blauwalgen en wordt het water weer helder. Het waterschap controleert het water regelmatig op de aanwezigheid van blauwalgen. Zodra de blauwalgen verdwenen zijn, haalt het waterschap de borden weer weg.

Het waterschap blijft alert op de situatie. Op de website van waterschap De Dommel staat de actuele stand van zaken van blauwalg en botulisme