Mogelijke vergoeding voor schade door werk in openbare ruimte

19 augustus 2022

Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als ze aanzienlijke schade hebben van werk in de openbare ruimte. In welke gevallen ze daar recht op hebben staat in de verordening nadeelcompensatie.

Werk in de Willem II straat

(Foto: Paul Wouters)

De gemeente Tilburg ontwikkelt zich. Dat betekent dat er regelmatig werkzaamheden zijn in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het opknappen van het wegdek. Inwoners en ondernemers hebben daar last van. Voor een ondernemer kan het ook betekenen dat hij minder omzet omdat zijn onderneming tijdelijk niet goed bereikbaar is.

Ondernemersrisico

Voor een deel valt deze schade onder het zogenoemde maatschappelijk- of ondernemersrisico. Maar er kan ook zoveel schade van bijvoorbeeld werkzaamheden in de straat zijn, dat er een vorm van compensatie mogelijk is. Bijvoorbeeld als een straat voor een lange periode is afgesloten en winkels of bedrijven lastig bereikbaar zijn. In de verordening nadeelcompensatie staat in welke gevallen een ondernemer recht heeft op compensatie vanuit de gemeente en hoe die vergoeding aangevraagd kan worden.

Wanneer mogelijk recht op vergoeding?

Ondernemers hebben mogelijk recht op een vergoeding als:

  • De schade veroorzaakt is door rechtmatig en publiekrechtelijk handelen van de overheid
  • De schade niet het gevolg is van een gebonden beschikking (dit is een besluit waarbij precies in de wet staat in welke gevallen de gemeente een bepaalde beslissing moet nemen. De gemeente heeft bij deze besluiten geen ruimte om tot een eigen afweging te komen. Een voorbeeld is het verlenen van een kapvergunning.)
  • Het gaat om een schadeoorzaak die een ondernemer niet kon zien aankomen toen hij besloot zich op de locatie te gaan vestigen of bij overname van een onderneming die al op die locatie gevestigd was. Een ondernemer krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als bij het sluiten van het huurcontract van het bedrijfspand al bekend was dat de weg voor het pand op enig moment opengebroken zou gaan worden.
  • De schade hoger is dan de drempel voor het maatschappelijk- of ondernemersrisico (2-8% van de voorafgaande jaarbrutowinst of 4% van de voorafgaande waarde van een pand).

Afhandeling verzoeken

De afdeling Juridische Zaken van de gemeente beoordeelt de nadeelcompensatieverzoeken die bij de gemeente binnenkomen en handelt ze af. Eerst wordt gekeken of de schade niet voorzienbaar was, en of de schade boven het maatschappelijk- of ondernemersrisico uitkomt. Als dat het geval is, gaat het verzoek meestal naar een onafhankelijke deskundige. Na een hoorzitting waarbij een ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld om het verzoek toe te lichten(meestal op locatie) volgt een advies. Dat wordt gecontroleerd door Juridische Zaken en gaat ter besluitvorming naar het college.

Een verzoek indienen kan via het formulier 'schade melden' op deze website.

Voor vragen en meer informatie: 013 – 542 89 72 en juridische.zaken@tilburg.nl.