Nestbeheer voor ganzen

19 april 2023

De gemeente vindt het belangrijk en fijn dat er ganzen zijn in de gemeente. Wanneer het er heel veel zijn, kunnen ze overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld in tuinen, bij sportvelden of op speelplekken. Daarom doet de gemeente aan het zogenoemde nestbeheer.

Nestbeheer houdt in dat eieren in de nesten van ganzen op een diervriendelijke manier behandeld worden met maiskiemolie. Dat zorgt ervoor dat de eieren niet uitkomen. Dat zorgt voor minder ganzen en dus ook minder schade en overlast. De stichting Hofganzen behandelt de eieren in opdracht van de gemeente.

Broedperiode 

De volwassen ganzen beschermen hun kinderen. Loop daarom als het kan om de nestplek of de ganzen heen en houd honden aan de lijn. De ganzen doen niks, maar kunnen wel hun nek ‘strekken’ en ‘blazen’.  

Watervogels

Ook watervogels kunnen overlast geven. Als dat in uw eigen tuin is, kunt u zelf maatregelen nemen om de tuin af te schermen tegen deze vogels. Dat doet de gemeente niet op particulier terrein.