Nieuw: subsidie om gevel op te knappen

11 januari 2019

De gemeente heeft een regeling in het leven geroepen voor het opknappen van gevels. De 'Subsidieregeling gevelverbetering Tilburg 2019' geldt vanaf 11 januari 2019 voor panden in bepaalde gebieden binnen de Ringbanen.

De gebieden waar de regeling geldt zijn: stadsgezichten Goirkestraat/Wilhelminastraat, Stadskern Tilburg en Sint Josephstraat en het lint 'Korvel' van de Zomerstraat tot en met de Oude Goirleseweg.

Met de regeling wil de gemeente eigenaren ondersteunen bij de aanpak van gevelverbetering. Met als doel een positieve impact op het straatbeeld. Het gaat om incidentele bijdragen aan bouwkundige herstelwerkzaamheden. Soms kan ook reconstructie van een historische situatie aan de orde zijn. Vooraf moet er een door de gemeente goedgekeurd plan zijn.

De minimale kosten van een plan voor gevelverbetering moeten € 5.000 bedragen. De subsidie is 70% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. Het maximum bedrag is € 15.000, voor rijks- en gemeentelijke monumenten, € 9.000 voor cultuurhistorisch waardevolle panden en € 6.000,- voor overige panden en objecten.

Meer informatie over de subsidie staat op de pagina subsidie gevelverbetering op deze website.