Nieuwbouw voor De Nieuwste School in de Sint Josephstraat 

02 juni 2023

De Nieuwste School krijgt nieuwbouw. Die komt op de plek waar de school nu zit, aan de Sint Josephstraat. Een locatie in het centrum van de stad, dichtbij andere maatschappelijke en culturele voorzieningen.

(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Het huidige gebouw bestaat voor 80% uit verouderde, tijdelijke gebouwen die worden gehuurd van een particuliere eigenaar. De gemeente koopt die schoolgebouwen op korte termijn. Het juridisch eigendom komt vervolgens bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te liggen. De Nieuwste School en OMO werken daarna de nieuwbouwplannen uit. Dit gebeurt in overleg met de buurt. Voor de nieuwbouw is waarschijnlijk geen nieuw bestemmingsplan nodig, omdat de bestemming niet verandert. Maar dit is ook afhankelijk van de uitwerking van de bouwplannen. Uiteraard is er wel een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) nodig. De nieuwbouw start waarschijnlijk in 2026. De school streeft naar oplevering voor de zomer van 2027.

Zoektocht naar geschikte locatie

Met de nieuwbouw komt een eind aan een jarenlange zoektocht in het centrumgebied naar een geschikte andere locatie. In de nieuwe gebouwen is (net als nu) plek voor maximaal 750 leerlingen. De verouderde tijdelijke gebouwen worden gesloopt. De monumentale villa blijft behouden.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de sloop en bouw verhuist de school tijdelijk naar een andere locatie. Op dit moment is hiervoor het schoolgebouw van de voormalige Frater van Gemert aan de Schout Backstraat (wijk Zorgvlied) in beeld. Dit gebouw is eind 2025 beschikbaar. Tot die tijd blijft De Nieuwste School op de huidige plek.

Alternatieve locaties

De afgelopen jaren zijn diverse alternatieve locaties onderzocht, maar hier zat geen geschikte plek bij. Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): “We zijn enorm blij dat we binnenkort een koopovereenkomst tekenen met de huidige eigenaar. Dan kan De Nieuwste School plannen maken voor haar nieuwbouw en krijgt zij straks op dezelfde, mooie en inmiddels vertrouwde centrumlocatie een definitieve plek in onze stad. Een fijne en inspirerende plek voor alle toekomstige leerlingen van de school.”

Prachtige plek

Rector Marieke van den Hurk: “Het is voor alle leerlingen en medewerkers van De Nieuwste School geweldig nieuws dat de school na een zoektocht van zoveel jaren op deze prachtige plek in de stad een gebouw mag gaan realiseren dat recht doet aan de uitgangspunten en visie van de school. Verwondering, duurzaamheid en verbinding met de omgeving zijn hierin leidend. We kijken ernaar uit om dit traject te starten en - samen met de buurt - een prachtig schoolgebouw voor onze leerlingen te realiseren.”