Nieuwbouwplan Zuidoosterstraat

19 september 2019

Gemeente Tilburg wil meewerken aan het plan om in het hart van de wijk Loven nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om een groen wijkje aan de Zuidoosterstraat.

In de wijk komen 34 woningen met tuin, 9 appartementen in het betaalbare huursegment en 450 m2 kleinschalige bedrijven. De sheddaken en de grijze bakstenen van de woningen verwijzen naar het industriële verleden van Tilburg. Ook de schoorsteen op het terrein wordt behouden.

De woningen met tuin gaan in de verkoop. Voor de woningen komen vaste zitelementen, zodat de bewoners aan het groene plantsoen buiten kunnen zitten en elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Ook komen hier parkeerplaatsen voor de bewoners. De woningen maken verbinding met het naastgelegen parkje en buurthuis De Wissel.

Bestemmingsplan

Momenteel staan op de locatie van het nieuwbouwplan een aantal verouderde bedrijfspanden met kleine bedrijvigheid. Om de woonwijk mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit ligt vanaf maandag 16 september 6 weken ter inzage.