Nieuwe aanpak re-integratie

17 januari 2020
Twee meisjes in gesprek

Om inwoners te begeleiden naar werk of een andere vormen van 'meedoen' in de maatschappij, werkt de gemeente Tilburg sinds 1 januari van dit jaar met zogeheten klantregisseurs. Dit gebeurt onder de noemer 'Tilburg investeert in Perspectief'.

In Tilburg willen we dat iedereen mee kan (blijven) doen, zijn of haar talenten kan ontwikkelen en werk kan doen wat ertoe doet. Helaas is dit niet voor alle inwoners vanzelfsprekend. We willen de inwoners die dat nodig hebben hier graag bij helpen, maar hebben gemerkt dat de huidige werkwijze van de gemeente daar niet altijd voldoende in slaagt. Daarom gaan we dat vanaf dit jaar anders doen. We gaan niet alleen werken met klantregie, maar ook nieuwe activiteiten die kunnen worden ingezet door de klantregisseur. Zo willen we ervoor zorgen dat ook deze groep inwoners (weer) mee kan doen in onze samenleving.

De laatste jaren zijn er diverse re-integratieprojecten geweest om te kijken naar een andere aanpak voor het begeleiden van inwoners met een bijstandsuitkering. Voor jongeren en statushouders en bij projecten als het Vertrouwensexperiment en Doe Mee hebben we gewerkt met klantregie. En we zien dat een persoonlijke benadering een positief effect heeft. We zetten de inwoner centraal en passen waar nodig maatwerk toe, we kijken naar de mogelijkheden en wensen van de inwoner, zorgen voor persoonlijke begeleiding en denken mee vanuit zijn of haar specifieke situatie. 

De deelnemers aan de hiervoor genoemde projecten werkten al met een klantregisseur en houden deze ook vanaf januari. Ook nieuwe klanten gaan direct aan de slag met een klantregisseur. Voor de andere uitkeringsgerechtigden verandert er nu niets. Zij zullen persoonlijk geïnformeerd worden als zij ook een klantregisseur krijgen. De verdere invoering van klantregie vindt de komende 3 jaar gefaseerd plaats.

Neem bij vragen contact op via 14013 of lees hier meer over de aanleiding in het nieuwsbericht van 17 mei 2019.