Nieuwe aanpak verwijderen graffiti

16 december 2022

De gemeente Tilburg gaat extra investeren in het verwijderen van graffiti. Hiervoor is een nieuwe aanpak gemaakt. Nu wordt alleen aanstootgevende graffiti verwijderd. Met de nieuwe aanpak ook graffiti die ontstaat na een ‘graffiti golf’.

Graffiti op een gebouw

(Foto: gemeente Tilburg)

De gemeente gaat graffiti verwijderen op een groter aantal panden in het centrum en de linten Korvel en Besterd, op gemeentelijke eigendommen in de Kanaalzone, op een groter aantal bruggen en viaducten en op muurschilderingen.

De nieuwe aanpak is gebaseerd op meldingen, metingen en meningen vanuit de stad. Om te bepalen waar de aanpak van graffiti het hardst nodig is, is een analyse gemaakt van de meldingen die gedaan zijn via Fixi, zijn de kwaliteitsmetingen in de openbare ruimte beoordeeld en zijn gesprekken geweest met o.a. ondernemers, street artists, jongerenwerkers en wijkregisseurs.

Nieuwe aanpak

Tot op heden verwijdert de gemeente alleen aanstootgevende graffiti, graffiti op een beperkt aantal viaducten en graffiti in de binnenstad op straatmeubilair en een aantal panden. In de rest van het centrum en in de wijken en dorpen werd graffiti niet verwijderd. Om graffiti te voorkomen worden nutsvoorzieningen, bruggen en viaducten vergroend en verfraaid met street art of stickers met mooie afbeeldingen. Ook gaan handhavers en jongerenwerkers gezamenlijk het gesprek aan met de aanbrengers van graffiti. De gemeente zoekt meer locaties waar ‘legaal’ street art gespoten mag worden, omdat daarmee ook graffiti op andere locaties kan worden voorkomen.

Onderdeel van beheerplan openbare ruimte

Het plan van aanpak voor graffiti komt voort uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), dat afgelopen juli werd vastgesteld door het college en onlangs werd aangenomen door de gemeenteraad. Hierin staat dat de gemeente ruim 3 miljoen euro extra gaat investeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. En dan met name in het schoonhouden van de stad, het beheer en onderhoud van het groen en het verwijderen van graffiti. Voor de nieuwe aanpak van graffiti is 200.000 euro extra beschikbaar in de Programmabegroting 2023, vanuit het extra budget vanuit het IBOR voor het oplossen van knelpunten op het gebied van het schoonhouden van de openbare ruimte. In totaal is voor de uitvoering van de nieuwe aanpak van graffiti nu jaarlijks 552.500 euro beschikbaar.