Nieuwe contracten in zorg en ondersteuning

03 november 2022

Op 1 januari 2023 gaan nieuwe contracten in voor jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding. De gemeenten in Regio Hart van Brabant hebben samen deze contracten tot stand gebracht. 

Mensen in het Spoorpark

Foto: Joris Buijs

In de afgelopen jaren waren erg veel zorgaanbieders actief in Regio Hart van Brabant. In totaal waren er voor jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding wel een paar honderd aanbieders. Dat maakte de samenwerking lastig. Het kostte de toegang/wijkteams veel moeite om de weg te vinden in het aanbod van al die aanbieders, en om alles goed af te stemmen. Mensen moesten dus lang wachten op hulp of ondersteuning. En de totale kosten liepen op. Het aanbod sloot bovendien niet altijd goed aan op de basisvoorzieningen in de wijken en dorpen. Terwijl die zo belangrijk zijn voor preventie en oplossingen in het gewone dagelijks leven. 

Toegankelijk en betaalbaar

De gemeenten willen inwoners goede zorg en ondersteuning bieden. Die zorg en ondersteuning moet toegankelijk zijn voor wie het nodig heeft. Daarnaast moet de zorg en ondersteuning betaalbaar zijn en blijven voor de gemeenten. Door de nieuwe contracten krijgt het aanbod meer samenhang. Inwoners krijgen ook minder last van verschillende loketten of schotten in de regelgeving.   

Uw ondersteuning

De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2023. Krijgt u al jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen of dagbesteding? Dan loopt dat tot het einde van uw beschikking door bij uw huidige aanbieder. Loopt uw beschikking af en hebt u nog langer ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de toegang of het wijkteam.