Nieuwe fietsverbinding tussen ETZ Elisabeth en centrum

30 september 2022

Tilburg wil dat er een goede fietsverbinding komt tussen het ETZ Elisabeth en de omgeving en het centrum.

Huidig fietspad in het Leijpark. (Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Door de sterke toename van het aantal fietsers in dit gebied wil het college graag dat de nieuwe fietsroute er komt. Het nieuwe fietspad zou moeten lopen van de voet- fietsbrug bij de Leyhoeve tot aan Ringbaan Zuid ter hoogte van de Wethouder Baggermanlaan. De route graat grotendeels over bestaande paden. Alleen voor de laatste 130 meter (bij de Ringbaan Zuid) wordt een nieuw verhard pad aangelegd. Het fietspad krijgt amberkleurige verlichting die aangaat zodra er fietsers of wandelaars passeren. Dit voorstel is 29 september besproken met omwonenden.

Veilige route

Wethouder Rik Grashoff: “Nu het aantal gebruikers verder groeit en de vraag om een veilige route door het park steeds groter wordt, hakken we als college de knoop door. We willen het huidige pad grotendeels uitbreiden met een stukje nieuw pad en intelligente verlichting, die alleen aan gaat als er mensen lopen of fietsen. Dat voorstel heeft minimale invloed op het Leijpark. Geen enkele boom hoeft er voor te wijken. Met het nieuwe pad voorzien we in een grote behoefte.”  

Routes bekeken

Het vinden van een geschikte route was een uitdagende opgave. In de afgelopen jaren zijn alle belangen zorgvuldig afgewogen en is gezocht naar een aanvaardbaar compromis. Al sinds 2017 is de gemeente met diverse belanghebbenden in gesprek over de fietsverbindingen in het gebied rond het Leijpark. Diverse routes zijn besproken met belanghebbenden: bewoners en de manager van de Leyhoeve, bewoners van het Cenakel, wijkraden Groenewoud en Koningshaven, medewerkers en bestuur van het ETZ, stichting Stadsbomen, Hotel Van der Valk Tilburg, volkstuinvereniging Leijpark, bewonersplatform Leijparkweg en Stichting Leijpark 013.

Slecht bereikbaar

Mensen die werken of betrokken zijn bij o.a. het ETZ Elisabeth, hotel Van der Valk Tilburg, kinderdagverblijf Klein&Wijs en Renova wilden graag een goede en veilige fietsroute. In de winterperiode zag de gemeente een toename in het aantal meldingen via Fixi over het ontbreken van een veilige (verlichte) fietsroute door het park.

Inloopavond

Het college licht het voorstel op maandag 10 oktober a.s. toe aan de gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Het college neemt na 10 oktober zo snel mogelijk een definitief besluit. Op donderdag 20 oktober a.s. is er nog een inloopavond voor bewoners in het Wijkcentrum Koningshaven. De aanleg start in 2023.