Nieuwe horecavisie vastgesteld

09 februari 2023

Horeca is een belangrijk visitekaartje van Tilburg. Op maandag 6 februari is de nieuwe horecavisie door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de horeca-ambities voor de komende vijf jaar.

Bij die ambities is onderscheid gemaakt tussen verschillende gebieden als de binnenstad, de oude stad, woonwijken buiten de ringbanen, het buitengebied en de dorpen. Per gebied is gekeken naar de ontwikkeling, uitstraling, leefbaarheid én naar de horecavoorkeuren van de mensen die er komen en wonen. Bij het opstellen van de visie zijn veel partijen betrokken: bewoners, (horeca)ondernemers, centrummanagers, vastgoedeigenaren, studenten en onderwijs.

4 ambities: bruisende kwaliteit, differentiatie, duurzame initiatieven en balans

Het aanbod, de inrichting en de uitstraling van het horeca-aanbod moeten bijdragen aan de identiteit van gebieden. Kwaliteit van de horeca is daarbij het belangrijkste en de uitstraling moet het straatbeeld versterken. We willen daarbij zorgen voor verscheidenheid, zodat er voor iedereen wat te kiezen valt. De ontwikkeling van horeca moet toekomstbestendig en duurzaam zijn en er moet een goede balans zijn tussen levendigheid en leefbaarheid.  

Samen met de stad

Ook in de uitvoering van de horecavisie blijft de samenwerking met de stad belangrijk: we willen partijen stimuleren en verleiden bij te dragen aan de gewenste ontwikkeling. Want alleen samen kunnen we de kwalitatieve ontwikkeling die we graag zien in het Tilburgse horecalandschap realiseren.