Nieuwe plannen Stappegoor

04 oktober 2019
De Willem II kazerne

Op het terrein van de Willem II kazerne zijn plannen voor een nieuwe basisschool en op het terrein van Intratuin komen sport- en onderwijsvoorzieningen. Deze en andere ontwikkelingen staan in de nieuwe plannen voor het gebied Stappegoor.

Bij de nieuwe school is ook ruimte ingeruimd voor kinderopvang. En er komen woningen op het terrein van de voormalige kazerne. Het Koning Willem II College wil op termijn de huidige gebouwen slopen en op eigen terrein een nieuwbouw realiseren, inclusief sportvoorzieningen. En er zijn plannen voor een nieuwe fietsverbinding met Goirle. In de nieuwe plannen staat ook het voornemen voor de aanleg van het StappegoorPark.

Bewoners

De gemeente sprak met de (sport)verenigingen, bewoners, ontwikkelaars, ondernemers en onderwijsinstellingen in het gebied. Het resultaat daarvan staat in de nieuwe plannen (het koersdocument). De raad spreekt hier begin november over. Financiering vinden voor alle ontwikkelingen is een vervolgstap. Die volgt bij de uitwerking van de verschillende ambities.

Verhuisplannen

Op verzoek van de gemeenteraad is ook een mogelijk vertrek van atletiekvereniging Attila onderzocht. De vereniging wil verhuizen naar een nieuwe locatie dichtbij een bos. De kosten daarvan én de realisatie van een nieuw park (StappegoorPark) op de huidige atletieklocatie zijn maximaal 7,7 miljoen euro. De gemeente wil de verhuisplannen samen met Attila de komende jaren uitwerken om te komen tot een haalbaar plan. De verplaatsing van de atletiekaccommodatie maakt de realisatie van een StappegoorPark op termijn mogelijk.

Bij de herontwikkeling van de Willem II kazerne is het behoud van de oude kazernegebouwen het uitgangspunt. Ze krijgen een nieuwe functie. In totaal komen er op het terrein circa 270 woningen. In dit gebied zijn ook plannen voor een nieuwe basisschool met kinderopvangvoorzieningen. In het gebied Stappegoor zit nu geen basisschool.

Op de Appijnenstrook (tegenoven het zwembad) maken de huidige bedrijven op termijn plaats voor nieuwbouw. Onderwijs, sport en vooral ook woningbouw behoren op deze locatie tot de mogelijkheden. Het college stelde dinsdag 1 oktober het koersdocument vast.