Nieuwe regels voor kleine appartementen

20 maart 2019

De gemeente heeft nieuw beleid opgesteld om de bouw van heel kleine appartementen tegen te gaan. Het opdelen van een woning in zeer kleine appartementen is om diverse redenen niet wenselijk.

Heel kleine appartementen kunnen leiden tot een slechte prijs-kwaliteit verhouding, het aantrekken van malafide ondernemers en het risico op ondermijnende criminaliteit. Concentratie van kleine appartementen kan ook zorgen voor overlast in de omgeving.

In het plan staat dat appartementen voortaan moeten voldoen aan minimaal 50m2 gebruiksoppervlakte en een maximale bouwhoogte van 11 meter. Vanwege het dynamische karakter van de binnenstad en de ambitie om starters en studenten aan de stad te binden, geldt het beleid niet voor de binnenstad dat ligt binnen de cityring, inclusief de Burgemeester Brokxlaan.

Inloopbijeenkomst

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst op maandag 1 april van 18.30 uur tot 20.30 uur in de kantine van Stadskantoor 6 (Spoorlaan 181).

Paraplubestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een zogenoemd paraplubestemmingsplan. Alle geldende bestemmingsplannen blijven van toepassing, maar de regels die betrekking hebben op gestapelde woningen en een maximale bouwhoogte van 15 meter worden vervangen door de regels uit het paraplubestemmingsplan.

De nieuwe regels hebben globaal betrekking op de bedrijvige linten en op locaties waar het realiseren van kleine appartementen mogelijk is, zoals bedrijventerreinen in de wijk, buurt- en wijkwinkelcentra en winkelstrips. In de diverse bestemmingsplannen hebben deze locaties de bestemming 'gemengde of centrum doeleinden'.

Het concept ontwerpbestemmingsplan is van maandag 1 april tot en met maandag 23 april te zien via ruimtelijke plannen op deze website. De papieren stukken liggen ter inzage in de centrale hal van Stadskantoor 6. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vragen stellen over het plan kan door een afspraak te maken deze website of telefonisch via 14 013.

Een reactie indienen op het plan kan tot en met maandag 23 april via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.

Na de inspraakfase wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ligt naar verwachting vanaf half juni voor 6 weken ter inzage. Dan is het mogelijk een bezwaar in te dienen bij de gemeenteraad.