Nieuwe stadsdichter bekend

28 juni 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft A.H.J. Dautzenberg benoemd tot Stadsdichter van Tilburg. Hij neemt op 25 augustus 2019 het stokje over van Onias Landveld.

De onafhankelijke Stadsdichterscommissie Tilburg had Dautzenberg voorgedragen. In het rapport van de commissie staat: "Dautzenberg (Heerlen 1967) heeft een indrukwekkende lijst publicaties op zijn naam staan, voornamelijk romans, toneelstukken, verhalen en essays. Met regelmaat publiceert hij in landelijke kwaliteitskranten en letterkundige bladen. Minder bekendheid geniet hij als dichter, hoewel nog onlangs een nieuwe bundel van zijn hand het licht zag: Niet het krassen van de kraai." Op de foto: Wilbert van Herwijnen (voorzitter Stadsdichterscommissie) met Dautzenberg

De officiële installatie van A.H.J Dautzenberg als stadsdichter van Tilburg vindt plaats op zondag 25 augustus 2019 tijdens het evenement Boeken rond het Paleis.

#stadvanmakers

Een stadsdichter draagt bij aan het culturele klimaat in Tilburg #stadvanmakers. Hij/zij schrijft gedichten over Tilburg en geeft voordrachten en performances. De dichter heeft daarbij de vrijheid om te schrijven waarover hij/zij wil. Het gaat om minimaal 6 gedichten per jaar, verspreid over het jaar.

Tilburg heeft sinds 2003 een stadsdichter. Iedere 2 jaar benoemt het college een nieuwe.
De Stadsdichterscommissie draagt een dichter voor die zij selecteert uit een lijst van dichters, o.a. aangedragen door de stad. Eerdere stadsdichters waren JACE van de Ven, Nick J. Swarth, Frank van Pamelen, Cees van Raak, Esther Porcelijn, Jasper Mikkers en Martin Beversluis.