Nieuwe subsidieregeling bestaanszekerheid

19 juli 2022

Gemeente Tilburg heeft een nieuwe subsidieregeling voor bestaanszekerheid. De huidige subsidiepartners en organisaties die nog geen subsidie ontvangen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Kinderen lopen voorbij de flat.

Foto Dolph Cantrijn

De subsidieregeling geldt voor 2023 en 2024, en voor aanvragen vanaf 25.000 euro. Het totale subsidiebudget voor de regeling is ruim 3,4 miljoen euro per jaar. Alle subsidieaanvragen moeten uiterlijk 2 oktober 2022 binnen zijn.

Bestaanszekerheid

Een fatsoenlijk dak boven je hoofd en voldoende te eten. Toegang tot goede en betaalbare zorg en onderwijs. Rond kunnen komen, en werk of een andere dagbesteding die structuur en zin aan de dag geeft. Deze zekerheden zou iedere Tilburgse inwoner moeten hebben. Ze vormen de basis van iemands bestaan. Als dat fundament ontbreekt, wordt leven ‘overleven’. Er is weinig dat zoveel stress en onzekerheid geeft als armoede. Die stapel onbetaalde rekeningen, het gevoel je gezin niet te kunnen onderhouden. Het ontbreken van bestaanszekerheid leidt aantoonbaar tot vele andere problemen.

Helaas staat bestaanszekerheid door actuele ontwikkelingen, zoals de gestegen prijzen, nog meer onder druk. Vele gezinnen hebben moeite om rond te komen. De rijksoverheid gaat over de hoogte van de uitkeringen, het minimumloon, het toeslagenstelsel en het huurbeleid. Het blijft voor de gemeente Tilburg en haar partners een uitdaging om binnen de (wettelijke) mogelijkheden het maximale te doen om bestaanszekerheid te bieden voor  inwoners.

Vernieuwende aanpakken

“Met de nieuwe subsidieregeling bestaanszekerheid dagen we organisaties uit om te blijven ontwikkelen en verbeteren. Ook kunnen vanaf nu nieuwe partijen een aanvraag indienen. Dat biedt ruimte voor vernieuwende aanpakken in aanvulling op het bestaande en al goed werkende aanbod”, aldus wethouder Bestaanszekerheid Esmah Lahlah. “We sturen daarbij vooral op het voorkomen van schulden- en armoedeproblematiek. En het doorbreken van armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Op die manier dagen we organisaties uit om kritisch te kijken naar hun aanbod.”

Kennissessies 

Bestaanszekerheid is de eerste maatschappelijke opgave in het sociaal domein waarvoor een subsidieregeling wordt ingevoerd. Komende jaren komen er stap voor stap meer subsidieregelingen. De gemeente organiseert in september een aantal kennissessies. Daar krijgen organisaties alles te horen over de Tilburgse manier van subsidiëren. Organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden vóór 1 augustus.

Meer informatie