Nieuwe wethoudersploeg geïnstalleerd

02 juni 2022

Op donderdag 2 juni zijn de 6 wethouders geïnstalleerd, die met de burgemeester de komende 4 jaar het college van de gemeente Tilburg vormen. De installatie van de wethouders vond plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De installatie van de wethouders

Ook het akkoord 'Meer voor elkaar' voor de bestuursperiode 2022 - 2026 werd tijdens deze vergadering vastgesteld. Samen met de gemeenteraad en de inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Tilburg gaan de wethouders aan de slag om dit akkoord uit te voeren.

De nieuwe wethoudersploeg bestaat uit een aantal wethouders die al deel uitmaakten van het college: Esmah Lahlah (GroenLinks), Marcelle Hendrickx (D66), Rik Grashoff (GroenLinks) en Bas van der Pol (D66). Nieuw in het college zijn Maarten van Asten (VVD) en Yusuf Çelik (PvdA). 

Meer voor elkaar

Het akkoord ‘Meer voor elkaar’ voor de bestuursperiode 2022-2026 is een vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een sociaal, inclusief, groen en duurzaam Tilburg. Een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar en voor de toekomst zorgen. Maar ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit, waarbij het belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en leefomgeving.

In het akkoord staat opgenomen dat het gemeentebestuur samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt aan een stad waar iedereen meedoet en waar iedereen meetelt. In de aanpak staan maatwerk en uitvoering voorop. Insteek is koers houden en versterken, verrijken en verbreden waar nodig en gewenst. Maar ook wijkgericht werken waar het kan en stadsbreed waar het moet. Daarbij staat inwonerparticipatie centraal.

3 opgaven zijn voor het college, de stad en de gemeenteraad belangrijk voor de komende jaren. De eerste opgave is 'Tilburg Kansrijk'. Dit is gericht op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave 'Tilburg Groen en Duurzaam' schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave 'Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist' heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.