Noodlokalen bij basisschool Rennevoirt

07 juni 2019

Basisschool Rennevoirt in Berkel-Enschot krijgt komend schooljaar 3 noodlokalen. Ze zijn nodig omdat de school te weinig klaslokalen heeft voor het huidige aantal leerlingen.

Het gaat om een tijdelijke oplossing voor 2 tot 3 jaar. De noodlokalen komen naast het schoolplein van de school te staan. De gemeente heeft daar een omgevingsvergunning voor afgegeven.

Veel woningen

Het aantal leerlingen is afgelopen schooljaar sterk gestegen. Dit komt omdat er in Berkel-Enschot veel woningen zijn gebouwd. Er zijn afspraken met de gemeente gemaakt over permanente uitbreiding van de school. Dit in combinatie met kinderopvang en een gymzaal. Hiervoor wordt met name naar het perceel van het voormalige wijkcentrum de Schalm gekeken. Op korte termijn kan hier nog niet gebouwd worden.

Parkeerdruk

Door het toegenomen aantal leerlingen van de school wordt de parkeerdruk rondom de school hoger. Met name tijdens het halen en brengen van de kinderen van en naar school ontstaat een tekort aan parkeerplaatsen. De verwachte parkeerdruk wordt deels opgelost door een herinrichting van het gebied rondom de school. Dat is echter niet voldoende. De school maakt afspraken met ouders en personeel om de parkeerdruk rondom de school zoveel mogelijk te beperken. Door de plaatsing van de noodlokalen verdwijnen er 9 parkeerplaatsen. Maar op het terrein van de voormalige Schalm komen er 16 plekken bij.