Omgevingsdialoog Werklandschap Wijkevoort

04 juni 2020
Luchtfoto van Wijkevoort

De gemeente Tilburg start 18 juni 2020 met de omgevingsdialoog voor de ontwikkeling van Wijkevoort. Belangstellenden worden zo betrokken bij de planvorming van het bedrijventerrein.

Het doel van de omgevingsdialoog is om opmerkingen over de plannen te inventariseren en waar mogelijk te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan. Vanwege de coronamaatregelen presenteert de gemeente de plannen online. Als alle reacties verwerkt zijn, kan eind 2020 de bestemmingsprocedure starten.

Masterplan

In februari 2018 is het Masterplan Werklandschap Wijkevoort vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan beschrijft een duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein aan de zuidwestkant van Tilburg van maximaal 80 hectare. De toekomstige (vooral logistieke) bedrijven moeten zoveel mogelijk opgaan in de groene omgeving en een impuls geven aan de Tilburgse economie en werkgelegenheid. Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Het planteam met daarin bewoners, bedrijven, de Uilenwerkgroep en wijkraad Reeshof is daarbij om advies gevraagd. Ook is met provincie Brabant, gemeente Gilze en Rijen en het waterschap gesproken over de plannen.

Omgevingsdialoog

In verband met de coronamaatregelen is het niet toegestaan om in grote groepen bij elkaar te komen. De omgevingsdialoog vindt daarom online plaats. De gemeente heeft diverse online presentaties en themasessies georganiseerd. Belangstellenden kunnen kiezen om alle of slechts enkele bijeenkomsten te volgen. Op deze manier wil de gemeente alle belangstellenden zo volledig mogelijk informeren.

De eerste algemene presentatie gaat over de voorgeschiedenis, het nut en de noodzaak van Wijkevoort. Deze bijeenkomst op donderdag 18 juni is vanaf 19:00 uur live te volgen via de pagina Wijkevoort op tilburg.nl. Voor het bijwonen van de themasessies (25 en 29 juni en 2 juli 2020) is aanmelden noodzakelijk. Ook dat kan via de webpagina Wijkevoort.