Ondersteunende maatregelen evenementen 2020

06 april 2020
Festival van het Levenslied

Vanwege het coronavirus zijn in Tilburg tot 1 juni alle evenementen afgelast. Een aantal organisatoren stelt hun evenement uit, maar er zijn ook evenementen die dit jaar niet door kunnen gaan. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen.

Evenementen die al subsidie hebben gehad en die niet door kunnen gaan, krijgen hulp van de gemeente met het vergoeden van de voorbereidingskosten:

  • Als een gesubsidieerd evenement in 2020 niet door kan gaan door maatregelen vanwege het coronavirus, maar er door de organisator al wel aantoonbaar kosten zijn gemaakt, zijn de gemaakte kosten subsidiabel met het toegekende subsidiebedrag als bovengrens.
  • Als een gesubsidieerd evenement wordt uitgesteld of niet doorgaat door maatregelen vanwege het coronavirus gaat de gemeente voor de bevoorschotting uit van de oorspronkelijke datum van het evenement.

De overige subsidieverplichtingen zoals eerder opgenomen in de subsidiebeschikking blijven van toepassing op de evenementen die worden uitgesteld.

Bereken huur

De gemeente rekent geen huur voor evenementenorganisatoren die hun evenement zouden houden in de Koepelhal of de Wagenmakerij.

Voor organisaties die een huurovereenkomst hebben gesloten voor de Koepelhal of Wagenmakerij in 2020 maakt de gemeente de volgende aanpassingen in de overeenkomst:

  • Als het evenement in 2020 niet door kan gaan vanwege het coronavirus rekent de gemeente geen huur.
  • Als het evenement verplaatst kan worden in 2020 wordt het innen van de huur uitgesteld tot de nieuwe datum.

Leges

Voor uitgestelde evenementen worden geen nieuwe legeskosten berekend. De gemeente vermindert de leges naar 0 euro. Dan gaat het om evenementenvergunningen die al getoetst zijn, waar leges in rekening zijn gebracht en die opnieuw getoetst moeten worden omdat het evenement verschuift naar een latere datum in 2020. Voorwaarde is wel dat er geen wijzigingen zitten in de evenementenvergunning. Hierdoor brengt de gemeente maar een keer leges in rekening.

Meer informatie

Meer informatie staat in het Bestuurs Informatiesysteem (BIS) van de gemeente. Heeft u nog vragen over deze maatregelen? Stuur een e-mail en u ontvangt zo snel mogelijk bericht van een accountmanager evenementen.

Met deze maatregelen wil de gemeente ervoor zorgen dat er ook in de toekomst weer mooie evenementen kunnen plaatsvinden in Tilburg. De gemeente neemt persoonlijk contact op met organisatoren aan wie eerder dit jaar een subsidie werd toegekend.